W co ubrać się na komunię?

W co ubrać się na komunię? Image

W co ubrać się na komunię?

Dzieci mają łatwiej. Na komu­nię dziew­czyn­ki ubier­a­ją białą, praw­ie wesel­ną sukienkę, chłop­cy gar­ni­tu­ry, albo wszyscy jak jeden mąż białe alby. Gorzej mają mamy tych młodych ludzi. W co ubrać się na komu­nię włas­nego dziec­ka? A co założyć jeśli jest się goś­ciem? O pod­powiedź poprosiłam Mar­tynę, blogerkę mod­ową.

Mar­ty­na jak zwyk­le nie zaw­iodła i przy­go­towała ciekawe styl­iza­c­je na każdą kieszeń. Wszys­tkie ubra­nia może­cie znaleźć w tegorocznej ofer­cie sieciówek.

Stylizacja MartyNY

Mar­ty­na jako gość zami­ast klasy­cznych czarnych spod­ni wybrała bard­zo mod­ny w tym sezonie beż. Dzię­ki temu cała styl­iza­c­ja jest oży­wiona. Biała, zwiew­na bluz­ka na ramiączkach doda­je efekt delikat­noś­ci. Jako narzutkę wybrała czarny płaszcz, który dopeł­ni­a­ją szpil­ki w tym samym kolorze. Efekt może­cie podzi­wiać na zdję­ci­ach autorstwa Łukasza Gębury poniżej.

płaszcz C&A| bluz­ka New Look| spod­nie BIKBOK| buty Stradi­var­ius| tore­b­ka H&M

Jako mama dziecka komunijnego można wybrać jedną z poniższych propozycji:

Zestaw Mohi­to

Sukien­ka | Buty | Tore­b­ka

Zestaw C&A

Spód­ni­ca | Koszu­la | San­dał­ki | Tore­b­ka

Jako gość przyjęcia komunijnego warto zastanowić się nad takimi stylizacjami:

Zestaw H&M

Sukien­ka błęk­it | Kol­czy­ki Szpil­ki | Tore­b­ka

Zestaw Zara

Kom­bine­zon | Tore­b­ka | Buty


Mar­ty­na Kochanows­ka, bloger­ka mod­owa. Wyz­na­je zasadę „nie musi być dro­go żeby było mod­nie”. Jej styl­iza­c­je są ciekawe, choć częs­to opier­a­ją się na znanych sieciówkach czy ubra­ni­ach z sec­ond handów. Jeśli jesteś­cie ciekawi zaglą­da­j­cie tutaj.


Je­śli za­sta­na­wia­sz się nad tym jak za­pa­no­wać nad sza­leń­stwem ko­mu­nij­nym pod­po­wia­dam jak za­pla­no­wać, zor­ga­ni­zo­wać, prze­żyć du­cho­wo i za­pa­mię­tać ten je­dy­ny dzień w ży­ciu dziec­ka. Klik­nij, a znaj­dzie­sz wię­cej ar­ty­ku­łów z cy­klu do­ty­czą­ce­go ko­mu­nii.

Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 21 Data | 21 kwietnia 2017

kategorie i tagi

W kategorii: Poradniki

Otagowano: ,

 • Ech, ja właśnie się szyku­je do spotka­nia, a za rok mam komu­nię i już w głow­ię pustkę co do stro­ju 🙂

 • Patryc­ja Czubak

  Właśnie w maju mam komu­nie i miałam nie mały prob­lem w co się ubrać. Padło na długą plisowaną szarą spód­nicę i różową zam­szową bluzkę z dodatkiem koron­ki 🙂

 • MrsGrono.com

  Bard­zo mi sie podoba­ja spod­nie!! Sa sliczne! 🙂

 • Elwira Zbadyńs­ka

  Ja bym postaw­iła na mod­ny obec­nie pudrowy róż i klasy­czny fason sukien­ki. Ciemne styl­iza­c­je mnie nie przekonu­ją.

 • Mama Tosi­acz­ka

  Spod­nie są super!

 • Mnie czeka to wydarze­nie już za dwa tygod­nie. Jak dobrze, że nie musżę aż tak bard­zo prze­j­mowąć się ubiorem 🙂

 • Jestem Mamą Chrzest­ną i właśnie za 3 tygod­nie czeka mnie ten dzień. Komu­nia mojej chrześni­cy. Żad­na z powyższych styl­iza­cji mnie nie zain­spirowała 🙁 🙁 🙁 Mam naprawdę dylemat w co się ubiorę. Chcę sobie kupić coś nowego, ale takiego co wyko­rzys­tam później do pra­cy.

  • Doskonale rozu­miem dylemat. Ja aku­rat prefer­u­ję sukien­ki masku­jące tal­ię 😉 i trochę dłuższe niż pro­ponowane. Ale każdy ma inne gus­ta i guś­ci­ki.

 • Danu­ta Brzez­ińs­ka

  A ja szukam żółtej sukien­ki to te szpil­ki bed­dą pasować:-)

 • Ewa

  Super inspirac­ja! I wyda­je mi się, że jest na tyle uni­w­er­sal­na, iż moż­na ją zas­tosować nie tylko na komu­nię, ale i na inne uroczys­toś­ci 😉 PS: Zestaw z MOHITO jest świet­ny — skrom­ny, acz ele­ganc­ki!

 • www.swiattomskiego.blogspot.co

  Podo­ba mi się zestaw h&m. U nas komu­nia to jeszcze odległy tem­at. Najbliższa okaz­ja to chrzciny.…

 • Pauli­na

  Świetne styl­iza­c­je 🙂 ide­alne na okres “komu­ni­jny” 😀

 • Nie piszę tego ze złośli­woś­cią, ale nie wybrałabym żad­nego looku zapro­ponowanego przez Mar­tynę. Podoba­ją mi się poje­dyncze ele­men­ty, ale nie wszys­tkie pasu­ją do okazji i do siebie.

 • Iwona Siekier­s­ka

  Ciuchy zawsze warto dos­tosować do naszego gus­tu i fig­ury, bez wzglę­du na to, co jest aktu­al­nie trendy❤️❤️❤️

 • Krysty­na Polek

  a Moni­ka co zakła­da na Komu­nię syna? 😀

  • Chy­ba jas­non­iebieską prostą sukienkę, ale jeszcze sama nie wiem. W szafie mam wiele, muszę tylko zobaczyć, w którą się jeszcze mieszczę 😉

 • Miłe dla oka kom­ple­ty, w sam raz na ten dzień. Klasy­czne, ele­ganck­ie, niewyzy­wa­jące. Sama mam dylemat, bo pod koniec maja wybier­amy się na Komu­nię jako goś­cie z Mężem i już zas­tanaw­iam się, w co wcis­nę mój cią­gle ros­ną­cy brzuszek 🙂

 • Ja na komu­nię wybrałabym raczej jas­ną styl­iza­cję — krem, beż, pastelowy róż. Abso­lut­nie nie czerń.