Autor: moniowiec

Pierwsze spotkanie z dzieckiem po porodzie Image

Pierwsze spotkanie z dzieckiem po porodzie

Boisz się? Ja też się bałam jak będzie wyglą­dało pier­wsze spotkanie z dzieck­iem po porodzie. Ale wcale nie było tak źle. Wystar­czy trochę się przy­go­tować… i wziąć głębo­ki wdech przed przekrocze­niem progu.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 28 Data | 25 października 2017
Jak wygląda golenie nóg kiedy jesteś mamą Image

Jak wygląda golenie nóg kiedy jesteś mamą

Lubię ogolone, delikatne w dotyku nogi. Jed­nak gole­nie nóg wcale nie jest taki proste kiedy zosta­jesz mamą. To kole­jny etap trud­noś­ci. Prze­jdźmy razem wszys­tkie kro­ki!

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 39 Data | 23 października 2017
Świnia ryje w sieci i do tego kłamie Image

Świnia ryje w sieci i do tego kłamie

Prawdzi­wy bloger hej­tu się nie boi, ale co jeśli świnia ryje w sieci i per­fid­nie kłamie? A to wtedy warto przeczy­tać najnowsza książkę PigOut’a! Uwa­ga, śmiechom może nie być koń­ca!

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 36 Data | 20 października 2017
Życie na emigracji we Francji — Kiedy Polska to za mało Image

Życie na emigracji we Francji — Kiedy Polska to za mało

Język fran­cus­ki jest podob­no językiem miłoś­ci, ale może też stać się codzi­en­nym jeśli wybierzesz jak Moni­ka życie na emi­gracji we Francji. Jak tam jest?

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 28 Data | 18 października 2017
Świat dziewczynek to róż, brokat i wszystko inne Image

Świat dziewczynek to róż, brokat i wszystko inne

Róż? Brokat? Sukien­ki z tiu­lu? Tak, to wszys­tko świat dziew­czynek. Ale to nie koniec. Dziew­czyn­ki to coś więcej niż tylko słod­kie ubra­nia.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 20 Data | 16 października 2017
Tajemnica magii olewania Image

Tajemnica magii olewania

Mało jest porad­ników, które naprawdę od początku do koń­ca są przy­datne w życiu i których porady chce się wcielać w życie. Jed­nym z nich jest “Magia ole­wa­nia” Sarah Knight, która nie bez powodu naw­iązu­je do słyn­nej ksiąz­ki “Magia sprzą­ta­nia” Marie Kon­do.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 33 Data | 11 października 2017
Katar to nie choroba. Jak pomóc zakatarzonemu dziecku? Image

Katar to nie choroba. Jak pomóc zakatarzonemu dziecku?

Nie ma gorącz­ki, braku apety­tu czy apatii? W takim przy­pad­ku naprawdę kaszel i katar to nie choro­ba i dziecko może chodz­ić do szkoły czy przed­szko­la.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 32 Data | 9 października 2017