Autor: moniowiec

Matka na Tajwanie — Kiedy Polska to za mało Image

Matka na Tajwanie — Kiedy Polska to za mało

W obec­nych cza­sach jak coś nie jest chińskie to na bank pow­stało na Tajwanie albo w Indi­ach. Doty­czy to nie tylko plas­tikowych podróbek, zabawek czy tek­styliów, ale także najlep­szej jakoś­ci elek­tron­i­ki. Właśnie na Tajwanie w pon­ad 2,5 mil­ionowym mieś­cie por­towym miesz­ka Mag­da, na wywiad z którą zapraszam.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 6 Data | 6 lipca 2016
Digitariat małoletnich — jak korzystać z internetu będąc dzieckiem Image

Digitariat małoletnich — jak korzystać z internetu będąc dzieckiem

Inter­net to nie tylko odbiór wiado­moś­ci, ale także ich przetwarzanie. Warto nauczyć dziecko nie tylko gry w piłkę, ale także jak korzys­tać z inter­ne­tu.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 1 Data | 5 lipca 2016
Matka na Islandii — Kiedy Polska to za mało Image

Matka na Islandii — Kiedy Polska to za mało

Cza­sa­mi nie trze­ba mieszkać poza Pol­ską by czuć się mieszkańcem jakiegoś kra­ju. Wystar­czy prawdzi­wa miłość i cyk­liczne kilku­ty­god­niowe wypady w to samo miejsce. Takim drugim domem jest dla PaniDor­ci Islandia. Przekon­a­j­cie się, że ludzie półno­cy nie zawsze są posę

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 3 Data | 29 czerwca 2016
Jaki strój kąpielowy powinnaś nosić? Image

Jaki strój kąpielowy powinnaś nosić?

To, jaki strój kąpielowy powin­naś nosić, zależy od Two­jego wyobraże­nia. Zobacz co o Tobie mówi. To jak, nadal zosta­jesz przy swoim wyborze czy próbu­jesz czegoś nowego?

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 11 Data | 27 czerwca 2016
Kreatywna zabawa oczyma dzieci i rodziców Image

Kreatywna zabawa oczyma dzieci i rodziców

Będąc rodz­icem nauczyłam się dwóch rzeczy do per­fekcji: co oznacza różny punkt widzenia oraz że kreaty­w­na zabawa nie zawsze oznacza to samo dla rodz­i­ca i dla dziec­ka. Ja twór­c­zo wyży­wam się malu­jąc obraz­ki na płót­nie, wyci­na­jąc wyci­nan­ki, kle­jąc wydzier­an­ki, dzieci – malu­jąc po ścianach, wyci­na­jąc kwiaty z ser­we­ty leżącej na stole czy uży­wa­jąc kle­ju w sztyf­cie jak szmin­ki. Jak widzi kreaty­wną zabawę dziecko, a jak rodz­ic?

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 1 Data | 24 czerwca 2016
Apetyt na Maroko. Tadżin., Dawniej i dziś — Małe mole książkowe #25 Image

Apetyt na Maroko. Tadżin., Dawniej i dziś — Małe mole książkowe #25

Nie ciekaw­iło Was nigdy jak to by było mieszkać w dawnych cza­sach albo w zupełnie innym miejs­cu na zie­mi? Nie mamy tele­portera, czas i przestrzeń nadal jest dla nas prob­le­mem, ale od czego jest wyobraź­nia! Dzię­ki książkom może­my prze­cież wszys­tko: mieszkać w XIX wieku w kamieni­cy, gotować pyszne potrawy w…

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 22 czerwca 2016
Trzech wspaniałych — kremy do rąk na spracowane dłonie Image

Trzech wspaniałych — kremy do rąk na spracowane dłonie

Są dwa miejs­ca na ciele kobi­ety, które zdradza­ją jej wiek: głowa i dłonie. O ile na twarz moż­na nałożyć mak­i­jaż, przykry­wa­jąc zmarszcz­ki i cie­nie pod ocza­mi, a na szyję apaszkę, o tyle spra­cow­ane dłonie niełat­wo ukryć. W walce o gład­kość skóry poma­ga­ją przede wszys­tkim dobre kre­my do rąk.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 13 Data | 20 czerwca 2016