Autor: moniowiec

Gdy motyle w brzuchu umarły Image

Gdy motyle w brzuchu umarły

Kil­ka miesię­cy czy nawet lat później nadal w okoli­cach most­ka po lewej stron­ie czu­je­my miłe kłu­cie, ale tylko cza­sa­mi. Czyż­by motyle w brzuchu umarły? Co robić, kiedy nie czu­je­my tego miłos­nego stanu za każdym razem, gdy widz­imy part­nera? A może to nor­malne?

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 3 Data | 2 czerwca 2016
Im też jest ciężko Image

Im też jest ciężko

Wyobraź sobie jak by wyglą­dało Two­je życie jako dziec­ka. Wszyscy do czegoś Cię namaw­ia­ją, nie liczą się z Twoim zdaniem. Nawet schody są niebo­ty­cznie wysok­ie. Rodz­icem jest ciężko być, ale i dzieck­iem nie jest wcale najłatwiej.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 8 Data | 1 czerwca 2016
Liczą się kontakty Image

Liczą się kontakty

Nie odstraszyła mnie jak daleko orga­ni­zowano spotkanie. Ważne było tylko jed­no – net­work­ing. Bo w blo­gos­ferze jak w życiu liczą się kon­tak­ty. Właśnie dlat­ego jeżdżę na bloger­skie zlo­ty.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 4 Data | 31 maja 2016
Najmniej spodziewana drożdżówka Image

Najmniej spodziewana drożdżówka

Mam wiele Dni Mat­ki za sobą. Te, kiedy byłam córką i te, kiedy byłam matką. Właś­ci­wie nie pamię­tam dobrze żad­nego. Wszys­tko to schowane głęboko w pamię­ci, bard­zo głęboko. Jed­nak pamię­tam jeden, tylko jeden Dzień Mat­ki, kiedy to ja byłam dzieck­iem i przy­go­towałam niespodziankę mojej mamie.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 7 Data | 26 maja 2016
Matka w Wielkiej Brytanii, Manchester — Kiedy Polska to za mało Image

Matka w Wielkiej Brytanii, Manchester — Kiedy Polska to za mało

Czy mat­ka w Wielkiej Bry­tanii dogadała­by się w sprawach wychowa­nia z matką-Polką? Jak żyje się w UK? Jak wyglą­da trady­cyjne śni­adanie bry­tyjskie? Poz­na­j­cie Annę Bart­nik.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 1 Data | 25 maja 2016
Olej — naturalna ochrona przed słońcem Image

Olej — naturalna ochrona przed słońcem

Aby zdrowo korzys­tać z kąpieli słonecznych warto stosować ochronę przed szkodli­wym promieniowaniem. Ale co jeśli ufasz tylko nat­u­ral­nym kos­me­tykom, nie lubisz chemii albo jesteś na nie uczu­lony? Nie martw się – natu­ra Cię lubi i ma swo­je sposo­by. Poz­na­j­cie nat­u­ralne sposo­by na ochronę skóry przed słońcem.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 10 Data | 24 maja 2016
Kłamstwa wmawiane sobie przed urodzeniem dziecka Image

Kłamstwa wmawiane sobie przed urodzeniem dziecka

Co obiecałaś sobie przed poro­dem? Może, że co dwa tygod­nie będziesz chodz­ić do fryz­jera? Albo będziesz karmić włas­nym mlekiem aż do pełno­let­noś­ci?

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 8 Data | 19 maja 2016