Autor: moniowiec

Nie oceniam mamy Image

Nie oceniam mamy

Tak fajnie nam, kobi­etom, matkom, oce­nia się inne kobi­ety, szczegól­nie mat­ki. Zaczy­na­jąc od doboru szmin­ki, bluz­ki, sałat­ki na obi­ad aż po wychowanie dzieci i wybór dro­gi życiowej. Jakże dobrze cza­sem powiedzieć „Ha, mam lep­iej!” albo „Kur­cza­ki, dlaczego ja tak nie mam! Kij jej w szprychy!”. Moż­na jeszcze hej­tować w internecie,…

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 14 Data | 5 maja 2016
Matka w Grecji — Kiedy Polska to za mało Image

Matka w Grecji — Kiedy Polska to za mało

Sałat­ka po grecku jest jak sama Grec­ja — kolorowa, pysz­na i miesza­ją­ca różne sma­ki. Wywiad z Polką mieszka­jącą w Grecji.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 3 Data | 4 maja 2016
33 nieznane fakty o mnie na 33 urodziny Image

33 nieznane fakty o mnie na 33 urodziny

Dziś jest ten dzień – sto­ję przed Wami naga jak Pan Bóg stworzył, z dodanym przeze mnie odrostem na włosach i cel­lulitem w okol­i­cy ud. Pewnie jak­iś fajny rozstęp ciążowy też dało­by radę znaleźć. Wiecie jed­nak co jest w tym najśmieszniejsze? Że nie przeszkadza mi to abso­lut­nie! Nie, nie będzie…

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 31 Data | 28 kwietnia 2016
Matka w Tajlandii — Kiedy Polska to za mało Image

Matka w Tajlandii — Kiedy Polska to za mało

Jak miesz­ka się na emi­gracji? Czy warto prze­nieść się do Taj­landii? Jak poradz­ić sobie w Bangkoku? Pol­s­ka mama mieszka­ją­ca wśród Tajów udziela wywiadu.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 3 Data | 27 kwietnia 2016
Podwórkowe zabawy w deszczu Image

Podwórkowe zabawy w deszczu

W cza­sie deszczu dzieci się nudzą? Niekoniecznie. Nie tylko w domu, ale także na pod­wórku w ulewie i mżaw­ce także jest super! Kil­ka pomysłów na zabawy w deszczu.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 6 Data | 26 kwietnia 2016
Posprzątaj za innych. Sprzątanie świata Image

Posprzątaj za innych. Sprzątanie świata

Czy dzieci powin­ny włączyć się w akcję “Sprzą­tanie świa­ta”? Czy powin­ny sprzą­tać to co wyrzu­cili inni? Co je to uczy? Jak dłu­go rozkłada­ją się śmieci?

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 7 Data | 22 kwietnia 2016
Nie trzeba się dzielić Image

Nie trzeba się dzielić

Wios­na. Zwierzę­ta obudz­iły się ze snu, pta­ki zaczęły co rano urządzać głośne trele, mag­no­lie cud­own­ie kwit­ną w ogro­dach, a wokół pier­wszych kwiatów uwi­ja­ją się motyle i trzmiele. Gatunek ludz­ki też ma swo­je wiosenne trady­c­je: mycie okien, porząd­ki, zmi­ana kurtek na lże­jsze, wymi­ana piasku w piaskown­i­cach i obsi­ady­wanie ich przez sam­ice,…

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 18 Data | 21 kwietnia 2016