Autor: moniowiec

Kolumbia oczyma Polki — Kiedy Polska to za mało Image

Kolumbia oczyma Polki — Kiedy Polska to za mało

Kolum­bia brz­mi tak dziko, daleko i gorą­co. A jed­nak Alek­san­dra Andrze­jew­s­ka ma całkiem inne spostrzeże­nia po pon­ad 10 lat­ach mieszka­nia w Bogo­cie. Chce­cie wiedzieć jak wyglą­da Kolum­bia oczy­ma Pol­ki?

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 29 Data | 23 sierpnia 2017
Dieta w ciąży a badania naukowe Image

Dieta w ciąży a badania naukowe

Ryb­ka w ciąży? Tak, poproszę. Albo lep­iej nie. A może jed­nak… Dieta w ciąży jest trud­na jeśli kobi­eta miała­by trzy­mać się tego, co mówią bada­nia naukowe.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 21 Data | 21 sierpnia 2017
Czy blogowanie jest opłacalne bardziej niż kopanie rowów? Image

Czy blogowanie jest opłacalne bardziej niż kopanie rowów?

Naro­bisz się, namęczysz, a efek­tów nie widać? Zas­tanaw­iasz się czy nie rzu­cić to i nie zostać blogerem? Opowiem czy blo­gowanie jest opła­calne.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 44 Data | 18 sierpnia 2017
Publiczne karmienie piersią nie jest łatwe Image

Publiczne karmienie piersią nie jest łatwe

Karmie­nie serkiem kilku­lat­ka czy noworod­ka butelką nie jest takim prob­le­mem jak pub­liczne karmie­nie pier­sią. I nie przys­parza tylu uwag nawet rodziny, która powin­na prze­cie z wspier­ać.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 29 Data | 16 sierpnia 2017
Akceptuję każdy sezon mojego życia Image

Akceptuję każdy sezon mojego życia

Od kiedy akcep­tu­ję każdy sezon mojego życia, każdą zami­anę, jest o wiele łatwiej. Akcep­tac­ja nie oznacza, że na wszys­tko godzę się niczym owca na rzeź…

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 16 Data | 11 sierpnia 2017
Polka we Włoszech — Kiedy Polska to za mało Image

Polka we Włoszech — Kiedy Polska to za mało

Chy­ba pier­wszy raz spo­tykam osobę, która chci­ała wyemi­grować już w dziecińst­wie do kra­ju, w którym miesz­ka! Poz­na­j­cie Alę mieszka­jącą we włoskim miasteczku.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 11 Data | 9 sierpnia 2017
Dlaczego oglądając anime jestem bardziej zadowolona z życia? Image

Dlaczego oglądając anime jestem bardziej zadowolona z życia?

Jestem dorosła i oglą­dam baj­ki dla dzieci. Nie tylko z dzieć­mi, ale także częs­to wiec­zorem, kiedy to więk­sza cześć społeczeńst­wa śledzi losy bohaterów seri­ali, filmów dłu­gome­trażowych lub meczy pił­ki nożnej. Ja w tym cza­sie oglą­dam japońskie ani­me. Dzi­wne? Nie tylko dla Was. Nawet dorośli Japończy­cy uważa­ją to za odstępst­wo od…

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 18 Data | 4 sierpnia 2017