Autor: moniowiec

Pięć rzeczy, które nie są zadaniem rodzica Image

Pięć rzeczy, które nie są zadaniem rodzica

Pamięta­cie pier­wszą myśl po wyjś­ciu z noworod­kiem ze szpi­ta­la? U mnie było to „dobra, a co dalej?”. Na odd­ziale wszys­tko było takie łatwe: pielęg­niar­ka potrafiła wyką­pać dziecko nawet w zlewie! Przy kole­jnych dzieci­ach zauważyłam jed­nak, że nie tylko tren­ing czyni mis­trza, ale także opieka nad dzieck­iem nie musi być tak cięż­ka jak ludzie powiada­ją. Bo co jest najtrud­niejsze? Pró­ba kon­trolowa­nia małego człowieka. To pra­ca pon­ad siły! Która wcale nie jest zadaniem rodz­i­ca.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 17 Data | 10 lipca 2017
Trzy błędy rodziców, które co roku psują wakacje Image

Trzy błędy rodziców, które co roku psują wakacje

Starasz się na siłę uszczęśli­wić rodz­inę i już pod­czas jazdy masz ochotę ich zagryźć? Uszczęśli­wian­ie to jeden z trzech błędów, które psu­ją wakac­je. Każde wakac­je! Poz­naj inne!

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 20 Data | 7 lipca 2017
Królewny z Biblii — Małe mole książkowe #29 Image

Królewny z Biblii — Małe mole książkowe #29

Każ­da dziew­czyn­ka jest księżniczką. Królewny z Bib­lii to religi­j­na książ­ka dla dzieci, która przy­bliża kobi­ety opisane w Piśmie Świę­tym. Nawet nie wiecie, że niek­tóre z nich to prawdzi­we królowe, królowe Pana Boga!

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 16 Data | 5 lipca 2017
Kiedy dziecko może samodzielnie jeździć komunikacją zbiorową? Image

Kiedy dziecko może samodzielnie jeździć komunikacją zbiorową?

Od kiedy dziecko może samodziel­nie jeźdz­ić komu­nikacją zbiorową: auto­busem, pociągiem czy samolotem? Czy 9-latek jest na tyle rozważny? Co na to pra­wo?

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 15 Data | 3 lipca 2017
Najlepsze prezenty na roczek Image

Najlepsze prezenty na roczek

Znowu sto­ję przed prob­le­mem co moż­na kupić małe­mu dziecku na roczek. Pier­wsze urodziny są ważne, ale jubi­lat zupełnie ich nie pamię­ta. Jakakol­wiek zabawka bard­zo szy­bko się znudzi, gdyż jeszcze uwa­ga nie jest na tyle sku­pi­ona, by dłużej czymś się baw­ić. Co zatem moż­na kupić jako prezent na roczek? Zabawka Wybier­a­jąc…

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 22 Data | 30 czerwca 2017
Jak żyć i mieszkać w <span class=UK — Kiedy Polska to za mało Image"/>

Jak żyć i mieszkać w UK — Kiedy Polska to za mało

Jak żyć i mieszkać w UK? Jakie ceny za wyna­jem mieszka­nia, a jakie za boch­enek chle­ba? Czy Bry­tyjczy­cy naprawdę nie lubią Polaków? Ciekawy wywiad z Polką mieszka­jącą w bry­tyjskim Bostonie.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 14 Data | 28 czerwca 2017
Sałatka z dzikich roślin jadalnych Image

Sałatka z dzikich roślin jadalnych

Szczaw, krwawnik, poziom­ka, gwiazd­ni­ca, kon­iczy­na, bluszczyk kur­dy­banek i mniszek — to właśnie one stanow­ią trzon sałat­ki z dzi­kich roślin jadal­nych. Gotowi?

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 29 Data | 26 czerwca 2017