Archiwum wg kategorii: S

Czy mam się czego bać jeśli dziecko przesiaduje całe dni przed komputerem? Image

Czy mam się czego bać jeśli dziecko przesiaduje całe dni przed komputerem?

Dziecko spędza całe dni przed kom­put­erem? A Ty jak spędza­sz swój wol­ny czas? TV? Czy to nie aby to samo czy jed­nak mamy się czego bać?

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 15 Data | 20 października 2016
Telefon w ręku dziecka — problem czy potrzeba? Image

Telefon w ręku dziecka — problem czy potrzeba?

Tele­fon w ręku dziec­ka. My, dorośli, widz­imy w tym prob­lem. Ale czy dzieci mają więk­szy, jak posi­ada­ją smart­fona czy jak — jako nieliczni — są anal­o­gowi?

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 10 Data | 17 października 2016
Przydałby się klaps, bo tak najlepiej uspokoić dziecko Image

Przydałby się klaps, bo tak najlepiej uspokoić dziecko

Czy widząc drące się w niebo głosy dziecko w kole­jce w sklepie cza­sem nie mówisz w duchu “oj, przy­dał­by się klaps, kiedyś tak właśnie wychowywano dzieci!”?

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 5 Data | 14 października 2016
Babski weekend? Nie odkładaj tego na wieczne nigdy! Image

Babski weekend? Nie odkładaj tego na wieczne nigdy!

Wiecie jak powinien wyglą­dać bab­s­ki week­end? Przede wszys­tkim plot­ki! Paplanie należy do głównego punk­tu pro­gra­mu każdego kobiecego spotka­nia. Potrafimy roz­maw­iać o ciążach, kolorze szmin­ki, zasię­gach na blo­gach, wstręt­nej konkurencji czy poli­tyce. Wszys­tko to przy pizzy, kolorowych drinkach, okras­zone śmiechem. Potrafimy też mimo nieprzes­panej nocy wstać z rana, potem uczyć się…

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 9 Data | 10 października 2016
Łódka na środku jeziora Image

Łódka na środku jeziora

Pięk­na zło­ta jesień nas­tra­ja do spac­erów. Całe rodziny bie­ga­ją po parku, zbier­a­ją kasz­tany i żołędzie, kolorowe liś­cie klonu. Kacz­ki zbier­a­ją się w sta­da, pewnie niedłu­go odlecą na połud­nie. Wys­zliśmy i my. Szczegól­nie urokli­we jest małe jeziorko w pobliżu naszego domu. W środ­ku lasu, ciche i spoko­jne. Tego dnia nie byliśmy tam sami. Na środ­ku jezio­ra bujała się mała łód­ka rybac­ka, a w niej rodz­i­na: mat­ka, ojciec i syn…

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 10 Data | 7 października 2016
Nowa ustawa dotycząca aborcji — najciekawsze fragmenty Image

Nowa ustawa dotycząca aborcji — najciekawsze fragmenty

W medi­ach i każdym sklepie mięs­nym w kole­jce po kaszankę tłumy debatu­ją na tem­at abor­cji, praw kobi­et, praw dzieci. Przyjrzyjmy się naj­ciekawszym moim zdaniem zmi­anom. Jestem na tak! „Art. 153. Kto sto­su­jąc prze­moc wobec mat­ki dziec­ka poczętego powodu­je śmierć dziec­ka poczętego lub prze­mocą, groźbą bezprawną albo pod­stępem doprowadza matkę dziec­ka…

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 1 Data | 5 października 2016
Jak bronię się przed efektem jo-jo? Image

Jak bronię się przed efektem jo-jo?

Staram się pil­nować wagi. Jem sałat­ki, zmniejszyłam kalo­ryczność posiłków. Jed­nak nad jed­nym nie mam jak zapanować – nad samą sobą. Tak więc jak dopa­da mnie wilczy apetyt to jem, obiecu­jąc, że dietę zaczy­nam od poniedzi­ałku. Dzię­ki temu zawsze czu­ję się zaskoc­zona kiedy wchodzę na wagę. Tyle, że nie zawsze pozy­ty­wnie.…

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 4 Data | 3 października 2016