Archiwum wg kategorii: S

Posprzątaj za innych. Sprzątanie świata Image

Posprzątaj za innych. Sprzątanie świata

Czy dzieci powin­ny włączyć się w akcję “Sprzą­tanie świa­ta”? Czy powin­ny sprzą­tać to co wyrzu­cili inni? Co je to uczy? Jak dłu­go rozkłada­ją się śmieci?

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 7 Data | 22 kwietnia 2016
Nie trzeba się dzielić Image

Nie trzeba się dzielić

Wios­na. Zwierzę­ta obudz­iły się ze snu, pta­ki zaczęły co rano urządzać głośne trele, mag­no­lie cud­own­ie kwit­ną w ogro­dach, a wokół pier­wszych kwiatów uwi­ja­ją się motyle i trzmiele. Gatunek ludz­ki też ma swo­je wiosenne trady­c­je: mycie okien, porząd­ki, zmi­ana kurtek na lże­jsze, wymi­ana piasku w piaskown­i­cach i obsi­ady­wanie ich przez sam­ice,…

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 18 Data | 21 kwietnia 2016
W sieci nie jesteś anonimowy Image

W sieci nie jesteś anonimowy

Szkoła ma uczyć. Są więc pogadan­ki: o wsza­w­icy, w owsi­cy, o poszanowa­niu jedzenia, bo rzu­ca­ją ziem­ni­aka­mi na stołów­ce, o poprawnoś­ci języ­ka, bo, kur­wa, cią­gle go kaleczą, o pow­strzy­ma­niu agresji, bo zęby sobie powybi­ja­ją. O hej­cie też jest. Na tyle, na ile dzieci to rozu­mieją. Nosze­nie komórek do szkoły miało być…

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 27 Data | 18 kwietnia 2016
10 rzeczy, których chciałabym nauczyć syna zanim stanie się nastolatkiem Image

10 rzeczy, których chciałabym nauczyć syna zanim stanie się nastolatkiem

Jeszcze mam czas, by nauczyć mojego syna tego co uważam za najważniejsze. Co powinien wiedzieć zan­im stanie się nas­to­latkiem i mężczyzną? Czego powin­nam go nauczyć?

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 11 Data | 14 kwietnia 2016
Rodzic multikulti Image

Rodzic multikulti

Europa. Obec­nie tygiel kul­tur, że aż się gotu­je. Cza­sa­mi nawet dochodzi do wrzenia, a wtedy, wiado­mo, ktoś zosta­je popar­zony. Oj boli takie sparze­nie, boli. Bo oni są inni. Tylko czy na pewno bycie Polakiem jest takie najlep­sze na świecie? A jak­by tak zami­ast unikać innoś­ci obcych kul­tur wynieść z nich to co najlep­sze?

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 4 Data | 11 kwietnia 2016
Czas to skończyć Image

Czas to skończyć

Kobi­ety zawsze są ze swoi­mi sprawa­mi same. Nieważne, czy przepisy abor­cyjne są bardziej czy mniej restryk­cyjne. Są same. Czas to skończyć. Nawet, jeśli to tylko jej życie, jej decyz­ja i jej prob­lem.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 6 Data | 8 kwietnia 2016
Autyzm w przedszkolu, Asperger w szkole Image

Autyzm w przedszkolu, Asperger w szkole

Są takie jak inne mat­ki: martwią się o zdrowie, dba­ją o dietę, poda­ją rękę jak upad­nie i opa­tru­ją obdarte kolana. Jed­nak są jeszcze kimś więcej – są matka­mi dzieci z autyzmem. Dla nich bywa­ją cza­sem częś­cią ich życia, a cza­sem nie.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 8 Data | 4 kwietnia 2016