Archiwum wg kategorii: S

Pokój 201 Image

Pokój 201

Budynek był stary, poniemiec­ki, z czer­wonej cegły. Jeszcze raz wzięła do ręki wymię­toloną kartkę. „ul. Bocz­na 26, II piętro, pokój 201”. Tak, to zde­cy­dowanie ten. Spo­jrza­ła w górę. Czy te zasłonięte roletą okna to właśnie tam? Zan­im doszła do właś­ci­wego poko­ju musi­ała pokon­ać trochę obskurną i wąs­ka klatkę schodową, na której przy­dało­by się lep­sze światło, biuro mało znanej ubez­pieczal­ni, gabi­net den­tysty­czny i pra­cown­ię reklam­ową. Widząc jej reklamę zaśmi­ała się cicho – któż widząc te jarzące się litery i chaos na plaka­cie chci­ał­by u nich zamówić reklamę?

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 6 listopada 2015
Mój syn był księżniczką na Halloween, a ja stałam się lepszym rodzicem – historia Danny’ego Image

Mój syn był księżniczką na Halloween, a ja stałam się lepszym rodzicem – historia Danny’ego

W przed­szkolu Kini nie ma balu z okazji Hal­loween. W zeszłym roku był za to bal kar­nawałowy, na który ubrała się ona w strój Super­woman. Nie miałam nic prze­ci­wko – w sum­ie czemu miałabym być? Prze­cież takie prze­branie oznacza, że dziew­czyn­ka nie tylko wie czego chce, ale także jest świado­ma swo­jej siły i być może zami­ast czekać jak inne księżnicz­ki na ryc­erza na białym koniu sama go sobie zna­jdzie. A jak nie zna­jdzie – płakać nie będzie, bo Super­woman sil­ną kobi­etą jest. Bez prob­le­mu poz­woliłabym jej także na strój szkiele­ta, pira­ta, kuchar­ki, pielęg­niar­ki czy księżnicz­ki. W kwestii ubioru dziew­czynce naprawdę wszys­tko wol­no. Co jed­nak bym zro­biła na miejs­cu Lau­rin, mamy Danny’ego? Nie wiem…

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 2 Data | 2 listopada 2015
Plan idealnej podróży poślubnej (10 lat później) Image

Plan idealnej podróży poślubnej (10 lat później)

Co roku obiecal­iśmy sobie podróż poślub­ną, że wyruszymy we dwo­je — tak jak wtedy, kiedy się poz­nal­iśmy — na piękne wakac­je. Dzieci zostaw­imy (kochana bab­ciu i dzi­ad­ku, cieszy­cie się praw­da?) i odbędziemy miesiąc miodowy jak się patrzy. Albo cho­ci­aż tydzień miodowy. Week­end? Tak, też może być.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 29 października 2015
Nie dzielę się i to bardzo dobrze! Image

Nie dzielę się i to bardzo dobrze!

Oto typowa scen­ka zachowa­nia przed­szko­laków: jed­no dziecko moc­no zajęte jest zabawką kiedy nowy przed­szko­lak pod­chodzi i prag­nie jej, żąda. Będą­cy w pobliżu dorosły zwyk­le mówi: „Bądź miły i podziel się swo­ja zabawką” albo „Daj Eli kucy­ka. Miałaś go już dosyć dłu­go”. Co się dzieje? Dziecko jest zmuszane do odd­a­nia czegoś, a jego zabawa zosta­je prz­er­wana. Uczy się, że dzie­le­nie powodu­je jego złe samopoczu­cie. W tym przy­pad­ku dzieli się rodz­ic, a nie dziecko.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 13 października 2015
If (jesteś dziewczyną informatyka) then kompatybilna; else log out; Image

If (jesteś dziewczyną informatyka) then kompatybilna; else log out;

Po kilku miesią­cach jesteś już jego, on jest twój. Jedynym zgrzytem, jaki napo­tykasz, jest dzi­wny sposób wysław­ia­nia, koszu­la w kratę nos­zona przy każdej okazji oraz grono zdzi­wacza­łych zna­jomych. Tak, jesteś dziew­czyną infor­maty­ka. Czego możesz się spodziewać?

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 8 Data | 12 października 2015
Pochwała rutyny Image

Pochwała rutyny

Jak wyglą­da Twój dzień? Czy też robisz codzi­en­nie podob­ne czyn­noś­ci: wsta­jesz, jesz, pra­ca, dom, sen? Czy to nie nudne? A może jed­nak potrzeb­ne?

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 5 października 2015
Od soli brzuszek boli Image

Od soli brzuszek boli

Byłam dzieck­iem uwiel­bi­a­ją­cym sól. Jed­no z moich wczes­nych wspom­nień jest dość wyraźne: chodzę po pod­wórku z wieczkiem od pudeł­ka, w którym bab­cia trzy­mała sól. To wieczko jest też pełne soli, a ja tą sól liżę i liżę, jak liza­ka. Tak jak inni potrafili wyjadać cuki­er z cukier­ni­cy, tak ja potrafiłam opróżnić sol­niczkę.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 2 października 2015