Archiwum wg kategorii: S

Publiczne karmienie piersią nie jest łatwe Image

Publiczne karmienie piersią nie jest łatwe

Karmie­nie serkiem kilku­lat­ka czy noworod­ka butelką nie jest takim prob­le­mem jak pub­liczne karmie­nie pier­sią. I nie przys­parza tylu uwag nawet rodziny, która powin­na prze­cie z wspier­ać.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 29 Data | 16 sierpnia 2017
Akceptuję każdy sezon mojego życia Image

Akceptuję każdy sezon mojego życia

Od kiedy akcep­tu­ję każdy sezon mojego życia, każdą zami­anę, jest o wiele łatwiej. Akcep­tac­ja nie oznacza, że na wszys­tko godzę się niczym owca na rzeź…

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 16 Data | 11 sierpnia 2017
Dlaczego oglądając anime jestem bardziej zadowolona z życia? Image

Dlaczego oglądając anime jestem bardziej zadowolona z życia?

Jestem dorosła i oglą­dam baj­ki dla dzieci. Nie tylko z dzieć­mi, ale także częs­to wiec­zorem, kiedy to więk­sza cześć społeczeńst­wa śledzi losy bohaterów seri­ali, filmów dłu­gome­trażowych lub meczy pił­ki nożnej. Ja w tym cza­sie oglą­dam japońskie ani­me. Dzi­wne? Nie tylko dla Was. Nawet dorośli Japończy­cy uważa­ją to za odstępst­wo od…

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 18 Data | 4 sierpnia 2017
Bycie dobrą mamą czyni mnie złą żoną Image

Bycie dobrą mamą czyni mnie złą żoną

Im bardziej staram się być dobrą mamą, tym bardziej jestem sfrus­trowaną i złą żoną. Ze skra­jnoś­ci w skra­jność.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 20 Data | 2 sierpnia 2017
Czego nie mówią popularni blogerzy, choć wiedzą? Image

Czego nie mówią popularni blogerzy, choć wiedzą?

Czego nie mówią pop­u­larni blogerzy? Czego nie robią? Czego nie biorą? I dlaczego nie krad­ną? Czyli wszys­tko o See Blog­gers 2017!

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 34 Data | 28 lipca 2017
Dzień dobry, bileciki do kontroli Image

Dzień dobry, bileciki do kontroli

Podróż pociągiem jest wygod­na, tania i cza­sem niezwyk­le emocjonu­ją­ca. Sprawdź­cie co cza­sem może dzi­ać się w przedziale, kiedy samot­nie podróżu­je­cie.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 29 Data | 25 lipca 2017
Trzy błędy rodziców, które co roku psują wakacje Image

Trzy błędy rodziców, które co roku psują wakacje

Starasz się na siłę uszczęśli­wić rodz­inę i już pod­czas jazdy masz ochotę ich zagryźć? Uszczęśli­wian­ie to jeden z trzech błędów, które psu­ją wakac­je. Każde wakac­je! Poz­naj inne!

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 20 Data | 7 lipca 2017