Archiwum wg kategorii: S

Test: Jaką matką z “Gry o tron” jesteś? Image

Test: Jaką matką z “Gry o tron” jesteś?

W przed­dzień dnia mat­ki postanow­iłam spraw­ić przy­jem­ność fanon seri­alu opar­tym na dziełach R.R.Martina czyli „Gry o tron”. Jeśli czu­jesz się na siłach i nies­trasz­na ci zima, jeśli zawsze spła­casz swo­je dłu­gi, jeśli nie siejesz, a zbierasz wia­tr w żagle, jeśli jesteś dzi­ki lub boisz się innych, a do tego jesteś matką – ten test jest dla ciebie!

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 25 kwietnia 2015
Chłopak? Dziewczynka? Jeden pies! Image

Chłopak? Dziewczynka? Jeden pies!

Nieważne co, byle było zdrowe” — tak na pytanie czy ciężar­na wolała­by chłop­ca czy dziew­czynkę odpowia­da poraża­ją­ca więk­szość Polek. Ale także w tej więk­szoś­ci gdzieś z tyłu głowy, zupełnie cichutko siedzi mała dziew­czyn­ka lub chłopczyk.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 23 kwietnia 2015
Stop-dzieciom! Image

Stop-dzieciom!

Proszę was, ile to moż­na! Gdzie się nie obe­jrzę: dzieci! Trochę cieplej się zro­biło i już jeżdżą cały­mi chod­nika­mi te mat­ki wózkowe. Albo, nie daj Boże, jeżdżą razem na row­er­ach czy chodzą za rękę na spac­ery. Jadąc samo­cho­dem kierow­ca zas­tanaw­ia się tylko, kiedy taki delik­went wyr­wie w bok i wpad­nie pod koła. Nie moż­na nauczyć chodzenia w domu na przykład?

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 1 Data | 18 kwietnia 2015
Matka musi umrzeć Image

Matka musi umrzeć

Nie muszę nic mówić. Już wie. Kładzie spoko­jnie aktówkę na podłodze, roz­biera płaszcz. Ręce mu drżą, głos się łamie. Pod­noszę sza­lik, który wypa­da mu z ręki. Odwraca ode mnie wzrok, gdy mu go poda­ję. Dzieci rzu­ca­ją mu się na szyję. Nie widzi, że zabier­am klucze. Muszę wyjść. Tak będzie lep­iej.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 17 kwietnia 2015
Worek z guzikami Image

Worek z guzikami

Gdy byłam małą dziew­czynką niezmiernie fas­cynował mnie wiel­ki worek z guzika­mi, który posi­adała moja bab­cia. Potrafiłam godz­i­na­mi siedzieć nad stosem kolorowych ksz­tałtów. Znaleźć moż­na było guzi­ki z dwoma otwora­mi, cztere­ma, podłużne, grzy­b­ki, guzi­ki wielkie i całkiem malutkie, jak do dziecię­cych ubranek, mieniące się brokatem, szorstkie i zupełnie gład­kie, niek­tóre nawet met­alowe. Dotykałam je, oglą­dałam, sor­towałam. Próbowałam znaleźć najład­niejszy według mnie. Znalazłam nawet z dwie mon­e­ty — bard­zo stare, co było początkiem fas­cy­nacji numiz­matyką — i pierś­cionek z czer­wonym oczkiem.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 14 kwietnia 2015
Ala Image

Ala

Do psów i kotów szy­bko się przyzwycza­il­iśmy. Nie­ja i Janie też dość szy­bko wkradli się w nasze łas­ki. O dzi­wo są chy­ba jedyny­mi osoba­mi w tym domu, które bez mrug­nię­cia okiem przemil­cza­ją propozy­cję zjedzenia kole­jnego cukier­ka oraz pier­wsi bieg­ną posprzą­tać wiec­zorem zabaw­ki. Od pewnego cza­su bywa u nas też Ala.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 8 kwietnia 2015
Wyszłam z siebie i stanęłam obok – rodzicielskie rozdwojenie jaźni Image

Wyszłam z siebie i stanęłam obok – rodzicielskie rozdwojenie jaźni

Są takie dni, kiedy byle pier­doła potrafi urosnąć do powodu wszczę­cia III wojny świa­towej. Wsta­jesz niby wys­pana, niby masz energię, ale najchęt­niej naciągnęłabyś jeszcze koł­drę na głowę i zapadła w dłu­gi zimowy sen.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 7 kwietnia 2015