Archiwum wg kategorii: S

Żłobek to samo zło, przedszkole to murowana trauma Image

Żłobek to samo zło, przedszkole to murowana trauma

Biedne dziecko! Musi iść rano do żłobka/przedszkola/szkoły… Prze­cież żłobek to zło, a przed­szkole to wspom­nie­nie naj­gorszego! Obal­am te mity! Uwa­ga: wpis testowany na włas­nych dzieci­ach!

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 22 Data | 19 maja 2017
Jak Blog Parenting Poznań mnie w balona zrobił Image

Jak Blog Parenting Poznań mnie w balona zrobił

Nic mnie tak nie wkurza jak niesłowność. Człowiek nastawi się, ubierze odświęt­nie, twarz poma­lu­je, samochód umy­je, dzieci pouczy o dobrym zachowa­niu w miejs­cu pub­licznym, a potem i tak wszys­tko się nie zgadza. Tak właśnie było na Blog Par­ent­ing Poz­nań.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 25 Data | 17 maja 2017
Nowa szata starych fotografii + Konkurs Image

Nowa szata starych fotografii + Konkurs

W pudełkach po butach, w starych albu­mach, cza­sa­mi w jakiejś książce. Wszędzie tam moż­na spotkać jakieś stare, pożółkłe zdję­cie. Niek­tóre całkiem dobrej jakoś­ci, inne niekoniecznie. Cza­sy klisz fotograficznych nie rozpieszcza­ły domorosłych fotografów-ama­torów. Jed­nak z roku na rok od przeglą­da­nia i przestaw­ia­nia z miejs­ca na miejsce stare zdję­cia moc­no się niszczą. Z braku możli­woś­ci wywoła­nia nowych, bo prze­cież klisze już wyrzu­cone, mamy dwie możli­woś­ci: albo zaprzes­tać przeglą­da­nia starych zdjęć albo zeskanować je i zro­bić z nich fotok­siążkę!

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 33 Data | 12 maja 2017
A może wycieczka jako prezent komunijny? Image

A może wycieczka jako prezent komunijny?

Komu­nia to ważne duchowo świę­to w życiu małego kato­li­ka. Jeśli dla dziec­ka i jego rodz­iców ważniejsze od prezen­tów są przeży­cia duchowe, może zami­ast stan­dar­d­owego prezen­tu na komu­nię warto pomyśleć o kup­nie wyciecz­ki w miejsce kul­tu religi­jnego? Gdzie pojechać?

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 29 Data | 5 maja 2017
Znane i nieznane tradycje komunijne Image

Znane i nieznane tradycje komunijne

Komu kołacz, a komu cias­to? Gdzie przynosi się dzieciom, a gdzie daje kart­ki goś­ciom? Jakie są trady­c­je komu­ni­jne w różnych częś­ci­ach Pol­s­ki?

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 17 Data | 3 maja 2017
Czy widziałeś kiedyś sztuczną macicę? Image

Czy widziałeś kiedyś sztuczną macicę?

Jestem na etapie zas­tanaw­ia­nia się, czy zastąpić nieist­nieją­cy już w mojej szczęce ząb implantem czy zain­west­ować w koronkę, a medy­cy­na posunęła się już na tyle daleko, że nie tylko pozwala na pro­tezy kończyn dzi­ała­jące lep­iej niż nat­u­ralne nogi i ręce, na pozaus­tro­jowe zapład­ni­an­ie i klonowanie orga­nizmów, a nawet jest już…

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 16 Data | 1 maja 2017
Mój kot na blogu kuwety nie pokazuje, czyli o ekshibicjonizmie blogowym Image

Mój kot na blogu kuwety nie pokazuje, czyli o ekshibicjonizmie blogowym

Ile pokazać na blogu? Czy lubię ekshibicjonizm blo­gowy? Czy taki kot jak ja może dodać zdję­cie kuwe­ty? Wpis gościn­ny mojego kota, zupełnie na serio.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 19 Data | 18 kwietnia 2017