Archiwum wg kategorii: S

Co zrobić kiedy dziecko kłamie Image

Co zrobić kiedy dziecko kłamie

Dro­ga od niewin­nego fan­tazjowa­nia do kłamst­wa jest strasznie krót­ka. Jak Arti był mały częs­to wymyślał niest­wor­zone his­to­rie. Był w tym na tyle dobry, że potrafił wciskać kity nawet dorosłym. Jak w przy­pad­ku his­torii, że w ogród­ku piorun zro­bił nam dzi­urę w zie­mi. Nie, nie taki z chmury bur­zowej. Piorun to nasz pies. I to on, Piorun, wykopał dzi­urę na grząd­ce. Fan­tazjowanie jest przy­datne – dzię­ki niemu dziecko potrafi pisać na pol­skim wspani­ałe his­to­rie. Jed­nak co innego kiedy dziecko kłamie. Co wtedy?

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 5 Data | 10 lutego 2017
Czy mógłbyś polubić ten wpis? Image

Czy mógłbyś polubić ten wpis?

Cześć wszys­tkim! Jak leci? Dobrze? To dobrze! U mnie też jakoś płynie, a ja, jak zawsze lecę z prą­dem. Ale mogło­by być lep­iej jeśli zro­bi­cie mi przysługę: podziel się tym postem! Proszę, proszę, proszę…

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 3 Data | 3 lutego 2017
Nie lubię zachowania moich dzieci, bo są dokładnie takie jak ja Image

Nie lubię zachowania moich dzieci, bo są dokładnie takie jak ja

Odd­y­chaj głęboko. Licz d 10. 1… 2 … 3 … To mówię do siebie, kiedy po raz nasty tego dnia Nati marudzi. Rano był płacz, bo nie ta bluzecz­ka, przed auto­busem był płacz, bo chci­ała, bym jechała z nią. Jak odbier­ałam, to płakała, bo się jeszcze nie wys­pała. Potem płakała,…

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 18 Data | 30 stycznia 2017
Mój mąż jest lepszym rodzicem niż ja Image

Mój mąż jest lepszym rodzicem niż ja

Ludzie częs­to dzi­wią się, że mąż nie ma nic prze­ci­wko (nie masz kochanie, praw­da?), kiedy wyjeżdżam na całe week­endy, by uczest­niczyć w spotka­ni­ach bloger­s­kich lub kiedy zami­ast zro­bić dwu­dan­iowy obi­ad ślęczę nad książką, bo się uczę. Albo zwycza­jnie czy­tam. Może trochę marszczy nos kiedy jadę na kurs samoo­brony i wracam zmęc­zona i posini­ac­zona. Ale on także jest rodz­icem.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 1 Data | 27 stycznia 2017
Moje dziecko ma obsesję na punkcie gier komputerowych Image

Moje dziecko ma obsesję na punkcie gier komputerowych

Moż­na łat­wo wyobrażać sobie, że w domu nie będzie ani gier kom­put­erowych, ani bajek ani­mowanych. Jed­nak o czym będzie roz­maw­iać Two­je dziecko z rówieśnika­mi w szkole? A jeśli poz­wolisz na granie — to co dalej? Jak nie spraw­ić, by popadło w obłęd?

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 19 Data | 25 stycznia 2017
Polub mnie zanim zostanę sławna Image

Polub mnie zanim zostanę sławna

Zaist­nieć w świecie show biznes, tym real­nym i wirtu­al­nym, moż­na na wiele sposobów. Dla niek­tórych to cięż­ka pra­ca, połąc­zona z wielo­ma kom­pro­misa­mi i prze­ci­wnoś­ci­a­mi losu, oku­pi­ona brakiem snu i nad­mi­arem środ­ków pobudza­ją­cych. Dla innych – też cięż­ka pra­ca, ale połąc­zona z pomysłem. Świeżym, gorą­cym, nowa­torskim, cza­sem kon­trow­er­syjnym jak zdję­cie z poro­du, za bard­zo odsłonię­ty frag­ment ciała na czer­wonym dywanie, czy kończą­cy się nawet pozwem sądowym o zniesław­ie­nie. Ile w tym przy­pad­ku, a ile zamier­zonego celu, wiedzą już tylko autorzy afer, w których przez chwilę huczy cała Pol­s­ka. Dlat­ego zan­im stanę się sław­na, pol­ub mnie. A jeśli nie stanę – lub jeszcze bardziej.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 3 Data | 16 stycznia 2017
Czego lepiej nie mówić pracującej mamie Image

Czego lepiej nie mówić pracującej mamie

W pra­cy, takiej na etat, nie byłam dobre trzy lata. Ogól­nie po 11 lat­ach siedzenia za biurkiem w biurze i trzech urlopach macierzyńs­kich nie bard­zo mam ochotę znowu gonić za posadą. Obec­nie więc pracu­ję zdal­nie z domu. Są jed­nak rzeczy, które nawet pracu­ją­cym z domu mamom mówić się nie godzi. Czego lep­iej nie mówić pracu­jącej mamie?

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 13 Data | 13 stycznia 2017