Archiwum wg kategorii: S

Łapacz snów dla dzieci D I Y Image

Łapacz snów dla dzieci D I Y

W cza­sie snu rodzą się najlep­sze pomysły. Tak mówi nie tylko stare powiedze­nie, ale także potwierdza­ją to bada­nia naukowe m.in. Jes­si­ca D. Payne z Uni­ver­si­ty of Notre Dame oraz Eliz­a­beth A. Kensinger z Boston Col­lege opub­likowała artykuł w Cur­rent Direc­tions in Psy­cho­log­i­cal Sci­ence dowodzą­cy, ze mózg nocą orga­nizu­je wspom­nienia i wybiera najbardziej wydatne infor­ma­c­je poma­ga­jąc w tworze­niu nowych i kreaty­wnych pomysłów.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 28 września 2015
Gaba i nożyczki; To ja! Historyjki które dodają pewności siebie — Małe mole ksiażkowe #15 Image

Gaba i nożyczki; To ja! Historyjki które dodają pewności siebie — Małe mole ksiażkowe #15

Recen­z­ja książek dla dzieci: “Gaba i noży­cz­ki” Iza Skabek i “To ja! His­to­ryj­ki które doda­ją pewnoś­ci siebie”

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 18 września 2015
Kreatywne drzwi <span class=DIY Image"/>

Kreatywne drzwi DIY

Są by gdzieś wyjść, są by wejść. Moż­na zamknąć je na klucz, przekrę­cić gałkę, nadusić klamkę. Cza­sem mają Judasza, zasuwkę, a nawet haczyk chronią­cy przed złodzie­ja­mi. Jak nie nimi to oknem — mówi przysłowie. Panie i panowie — poz­na­j­cie drzwi.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 3 Data | 25 sierpnia 2015
Mapy, Mapownik, Pod wodą/Pod ziemią — Małe mole książkowe #14 Image

Mapy, Mapownik, Pod wodą/Pod ziemią — Małe mole książkowe #14

Recen­z­ja książek dla dzieci: Mapy, Mapown­ik, Pod wodą/Pod ziemią autorstwa Alek­sandry i Daniela Mizielińs­kich

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 16 lipca 2015
D I Y Cicha książeczka — wpis gościnny Image

D I Y Cicha książeczka — wpis gościnny

Mamę małej Zuzi znam jeszcze z cza­sów, gdy maluszek rósł jeszcze w brzuchu, czyli już trzy lata. I kiedy tylko postanow­iła założyć blo­ga wiedzi­ałam, że zna­jdę na nim ciekawe rzeczy, a każ­da samodziel­nie uszy­ta zabawka, mimo iż ręcznie, będzie dopra­cow­ana w każdym detalu.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 6 czerwca 2015
Na wsi, Przekroje, Bajarka opowiada — Małe mole książkowe #13 Image

Na wsi, Przekroje, Bajarka opowiada — Małe mole książkowe #13

Recen­z­ja książek dla dzieci: Na wsi, fenom­e­nal­na Przekro­je owoce i warzy­wa Agniesz­ki Sow­ińskiej i pon­ad­cza­sowa Bajar­ka opowia­da

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 29 maja 2015
Anatomia farmy, My ludzie, Kropka Pe El — Małe mole książkowe #12 Image

Anatomia farmy, My ludzie, Kropka Pe El — Małe mole książkowe #12

Recen­z­ja książek dla dzieci: Anato­mia farmy autorstwa Julii Roth­man, My ludzie Elizy Piotrkowskiej, Krop­ka Pe El — Prze­wod­nik po Polsce dla dzieci.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 3 maja 2015