Archiwum wg kategorii: S

Małe mole książkowe #8 — seria Disney Kubuś i Przyjaciele. Naklejkowe szaleństwo Image

Małe mole książkowe #8 — seria Disney Kubuś i Przyjaciele. Naklejkowe szaleństwo

Re­cen­zja ksią­że­czek dla dzie­ci: se­ria „Di­sney Ku­buś i Przy­ja­cie­le. Na­klej­ko­we sza­leń­stwo”, se­ria „To­mek i przy­ja­cie­le”.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 23 stycznia 2015
Małe mole książkowe #9 — ABC… uczę się Image

Małe mole książkowe #9 — ABC… uczę się

Re­cen­zja ksią­że­czek dla dzie­ci z se­rii ABC… uczę się.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 23 stycznia 2015
Małe mole książkowe #10 — książeczki niemiecko- i angielskojęzyczne Image

Małe mole książkowe #10 — książeczki niemiecko- i angielskojęzyczne

Re­cen­zja ksią­że­czek dla dzie­ci, pi­sa­ny­ch po nie­miec­ku i an­giel­sku.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 23 stycznia 2015
Małe mole książkowe #20 — Nela na tropie przygód, Wynalazki, Ale patent Image

Małe mole książkowe #20 — Nela na tropie przygód, Wynalazki, Ale patent

Re­cen­zja ksią­żek dla wszyst­ki­ch cie­ka­wy­ch świa­ta dzie­ci — „Nela na tro­pie przy­gód”, „Wy­na­laz­ki” i „Ale pa­tent!”

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 16 stycznia 2015