Archiwum wg kategorii: S

Nie tylko wypełnianie ankiet, czyli jak znaleźć pracę zdalną Image

Nie tylko wypełnianie ankiet, czyli jak znaleźć pracę zdalną

Podob­no ludzie zara­bi­a­ją na MLM, pirami­dach finan­sowych, Bit­coinach czy nawet wypeł­ni­a­n­iu anki­et. Ale są inne pomysły na pracę zdal­ną! Sprawdź­cie, które ja przetestowałam.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 24 Data | 27 listopada 2017
Urlop macierzyński — komu, ile i kiedy się należy? Image

Urlop macierzyński — komu, ile i kiedy się należy?

W ciągu pier­wszych miesię­cy życia dziec­ka obec­ność mat­ki jest prak­ty­cznie koniecz­na. Przez ten okres nie może ona chodz­ić do pra­cy, ponieważ zysku­je zupełnie nowe obow­iąz­ki. Płat­ną, obow­iązkową prz­er­wę w pra­cy, będącą następst­wem urodzenia dziec­ka przez pra­cown­icę określa się mianem urlopu macierzyńskiego.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 26 Data | 17 listopada 2017
Magiczne sposoby na wyczyszczenie żelazka Image

Magiczne sposoby na wyczyszczenie żelazka

Masz męża, dzieci, sama szyku­jesz się do pra­cy? Przeczy­taj w jaki sposób możesz cieszyć się jego czys­tą stopą na długie lata. Domowe sposo­by na czyszcze­nie żelaz­ka naprawdę dzi­ała­ją.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 21 Data | 30 października 2017
Pierwsze spotkanie z dzieckiem po porodzie Image

Pierwsze spotkanie z dzieckiem po porodzie

Boisz się? Ja też się bałam jak będzie wyglą­dało pier­wsze spotkanie z dzieck­iem po porodzie. Ale wcale nie było tak źle. Wystar­czy trochę się przy­go­tować… i wziąć głębo­ki wdech przed przekrocze­niem progu.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 28 Data | 25 października 2017
Katar to nie choroba. Jak pomóc zakatarzonemu dziecku? Image

Katar to nie choroba. Jak pomóc zakatarzonemu dziecku?

Nie ma gorącz­ki, braku apety­tu czy apatii? W takim przy­pad­ku naprawdę kaszel i katar to nie choro­ba i dziecko może chodz­ić do szkoły czy przed­szko­la.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 32 Data | 9 października 2017