Archiwum wg kategorii: S

Pasteryzacja na sucho, na mokro i w zmywarce Image

Pasteryzacja na sucho, na mokro i w zmywarce

Część owoców już dawno miesz­ka w słoikach, jed­nak sezon na przetwory pastery­zowane jeszcze się nie skończył. Jed­nak dopiero niedawno poz­nałam nowy i całkiem ciekawy sposób na szy­bkie i czyste pastery­zowanie owoców i warzyw. Poz­na­j­cie pasteryza­cję na mokro, na sucho w piekarniku i w zmy­warce.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 6 Data | 28 września 2016
Zaplanuj swój budżet domowy. Jaki program do tego wybrać? Image

Zaplanuj swój budżet domowy. Jaki program do tego wybrać?

Przegląd pol­sko­języ­cznych aplikacji i pro­gramów do zarządza­nia budżetem domowym na kom­put­erze, komórce lub/i table­cie. Wady, zale­ty, porady. Ja mam już swo­ją ulu­bioną!

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 14 Data | 29 lipca 2016
Wyjazd z dzieckiem w tropiki a szczepienia na choroby tropikalne Image

Wyjazd z dzieckiem w tropiki a szczepienia na choroby tropikalne

Wyjazd z dzieck­iem może oznaczać także choro­by. By nie narażać dziec­ka może­my je zaszczepić na choro­by tropikalne. Kiedy? Na co? Jakie i ile jest dawek? Czy należy kon­sul­tować szczepi­enia z lekarzem?

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 8 Data | 15 lipca 2016
Jaki strój kąpielowy powinnaś nosić? Image

Jaki strój kąpielowy powinnaś nosić?

To, jaki strój kąpielowy powin­naś nosić, zależy od Two­jego wyobraże­nia. Zobacz co o Tobie mówi. To jak, nadal zosta­jesz przy swoim wyborze czy próbu­jesz czegoś nowego?

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 11 Data | 27 czerwca 2016
Trzech wspaniałych — kremy do rąk na spracowane dłonie Image

Trzech wspaniałych — kremy do rąk na spracowane dłonie

Są dwa miejs­ca na ciele kobi­ety, które zdradza­ją jej wiek: głowa i dłonie. O ile na twarz moż­na nałożyć mak­i­jaż, przykry­wa­jąc zmarszcz­ki i cie­nie pod ocza­mi, a na szyję apaszkę, o tyle spra­cow­ane dłonie niełat­wo ukryć. W walce o gład­kość skóry poma­ga­ją przede wszys­tkim dobre kre­my do rąk.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 13 Data | 20 czerwca 2016
Olej — naturalna ochrona przed słońcem Image

Olej — naturalna ochrona przed słońcem

Aby zdrowo korzys­tać z kąpieli słonecznych warto stosować ochronę przed szkodli­wym promieniowaniem. Ale co jeśli ufasz tylko nat­u­ral­nym kos­me­tykom, nie lubisz chemii albo jesteś na nie uczu­lony? Nie martw się – natu­ra Cię lubi i ma swo­je sposo­by. Poz­na­j­cie nat­u­ralne sposo­by na ochronę skóry przed słońcem.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 10 Data | 24 maja 2016
Misja “Prezent na Dzień Matki” + konkurs Image

Misja “Prezent na Dzień Matki” + konkurs

Dzień Mat­ki tak na dobrą sprawę mógł­by mieć zupełnie inną nazwę. To Dzień Sprzą­tacz­ki, Pielęg­niar­ki, Nauczy­ciel­ki, Korepety­tor­ki, Wychowaw­czyni, Spon­sor­ki, Psy­choter­apeut­ki, Diete­ty­cz­ki, Kuchar­ki… Ale wtedy był­by za dłu­gi i trud­ny do zapamię­ta­nia. Lep­iej nazwać go krótko: Dzień Mat­ki. I tak znaczy to samo. Jako że kobi­eta będą­ca matką dźwiga na swoich…

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 22 Data | 12 maja 2016