Archiwum wg kategorii: S

Niejadek nad talerzem Image

Niejadek nad talerzem

Gim­nastyku­jesz się, wyna­j­du­jesz nowe, ciekawe przepisy, braku­je tylko, byś znalazła ofer­tę czar­o­dziejskiej różdż­ki przy­go­towu­jącej jadalne posił­ki dla Two­jego dziec­ka. Nie to, że gotu­jesz bez­nadziejnie. Może i Mas­ter Chefem nie jesteś, ale jeszcze nikt się nie otruł. Jed­nak najwięk­szym kry­tykiem kuli­narnym w Twoim otocze­niu okazu­je się własne dziecko. Każdy talerz postaw­iony…

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 5 Data | 6 maja 2016
Ile fotelików zmieścisz w samochodzie? Image

Ile fotelików zmieścisz w samochodzie?

Aktu­alne przepisy prze­wozu dzieci w aucie a możli­woś­ci naszych samo­chodów i spokój naszych sum­ień: jak je pogodz­ić? Ile fote­lików zmieś­cisz w samo­chodzie?

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 3 Data | 18 marca 2016
Jak kupić pieluchy wielorazowe — wpis gościnny Image

Jak kupić pieluchy wielorazowe — wpis gościnny

Dzisiejsze pieluchy wielo­razowe, to nie gotowanie i pra­sowanie tetr. Dzisiejsze pieluchy wielo­razowe, to testy chłon­noś­ci, mikrowłók­na i inne szmery bajery, dzię­ki którym mama, która nie chcę na pupie swo­jego dziec­ka chemii w iloś­ci pon­ad­prze­cięt­nej, nie zajedzie się praniem, pra­sowaniem i gotowaniem.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 3 Data | 16 lutego 2016
Kiedy dziecko powinno iść do szkoły? Image

Kiedy dziecko powinno iść do szkoły?

No i doczekaliśmy się. Mamy wiel­ki powrót do przeszłoś­ci – 6-lat­ki nadal będą w zerów­ce, 7-lat­ki pójdą do pier­wszej klasy. Wszys­tko po stare­mu. Ale czy stare zawsze jest dobre?

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 31 grudnia 2015
Nie piernicz! — 3 przepisy na bożonarodzeniowe ciasta, które zawsze się udają Image

Nie piernicz! — 3 przepisy na bożonarodzeniowe ciasta, które zawsze się udają

Świę­ta to nie tylko zapach choin­ki czy ryba na wig­ili­jnym stole. To także słod­koś­ci. Dla dzieci zwyk­le wystar­czy czeko­la­da, ale my, dorośli, lubimy posiedzieć sobie przy gorą­cym napo­ju (najlepiej kawy z ekspre­su na kap­suł­ki, bo sama się zro­bi), pogadać i uraczyć się przepyszny­mi cias­ta­mi i ciasteczka­mi. Na piecze­nie pierników wprawdzie trochę za późno, ale nie tylko korzenne ciast­ka kojarzą mi się z Bożym Nar­o­dze­niem. Niek­wes­t­ionowany­mi dodatka­mi do bożonar­o­dzeniowych ciast są prze­cież migdały i orzechy, mak czy żuraw­ina. Przed­staw­iam trzy szy­bkie i nie do zep­su­cia — nawet przeze mnie — przepisy na wspani­ałe wyp­ie­ki z ich udzi­ałem!

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 4 Data | 22 grudnia 2015
Codzienne zakupy z opcją oszczędzania Image

Codzienne zakupy z opcją oszczędzania

Połowa miesią­ca, a na kon­cie same zera? Jak to się stało, że znowu musisz poży­czać do pier­wszego? Prze­cież wcale nie żyjesz w luk­susie! Może ktoś cię noto­rycznie okra­da? A może czas zacząć oszczędzać? Oszczędzanie kojarzy się nam z nieprzy­jem­nym zaciskaniem pasa i rezy­gnacją z małych i więk­szych przy­jem­noś­ci. W rzeczy­wis­toś­ci…

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 24 października 2015
Dzieci i książki — wybrać papier czy e-booki? Image

Dzieci i książki — wybrać papier czy e-booki?

Rozpoczy­na­jąc kari­erę bib­liofil­ską mojego syna­padło jed­nak pytanie: czyt­nik e-booków czy książ­ka papierowa? Co było­by lep­sze dla dziec­ka rozpoczy­na­jącego czytel­nicza przy­godę? Poniżej omówię wady i zale­ty poszczegól­nych wyborów.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 19 października 2015