Archiwum wg kategorii: S

Polka i codzienne życie w Bangkoku — Kiedy Polska to za mało Image

Polka i codzienne życie w Bangkoku — Kiedy Polska to za mało

Jak być nauczy­cielem w Azji czy jak wyglą­da codzi­enne życie w Bangkoku? Wszys­tko to w wywiadzie mieszka­jącej od dwóch lat w Taj­landii Pol­ki — Zuzy.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 24 Data | 29 listopada 2017
Życie w Bawarii — Kiedy Polska to za mało Image

Życie w Bawarii — Kiedy Polska to za mało

W uroczym miasteczku o nazwie Spalt w niemieck­iej Środ­kowej Frankonii, gdzie mówi się dialek­tem tzw.: Fränkisch, miesz­ka Doro­ta. Jak jej się żyje w Bawarii?

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 30 Data | 8 listopada 2017
Życie na emigracji we Francji — Kiedy Polska to za mało Image

Życie na emigracji we Francji — Kiedy Polska to za mało

Język fran­cus­ki jest podob­no językiem miłoś­ci, ale może też stać się codzi­en­nym jeśli wybierzesz jak Moni­ka życie na emi­gracji we Francji. Jak tam jest?

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 28 Data | 18 października 2017
Polka w Katalonii w dobie referendum niepodległościowego — Kiedy Polska to za mało Image

Polka w Katalonii w dobie referendum niepodległościowego — Kiedy Polska to za mało

Hisz­pa­nia od lat nie pozwala Kat­alonii na odłącze­nie od kra­ju, a Kat­alończy­cy wcale jej decyzji nie ułatwia­ją. Jak żyje się Polce-emi­grantce w Kat­alonii w dobie ref­er­en­dum niepodległoś­ciowego?

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 37 Data | 4 października 2017
W Norwegii na stałe — Kiedy Polska to za mało Image

W Norwegii na stałe — Kiedy Polska to za mało

Nie każdy emi­grant wyjeżdża z kra­ju za chlebem. Niek­tórych ciąg­nie do przy­god­ny, innych do spoko­ju. Czym może przy­cią­gać Polaków Nor­we­gia? Na to pytanie odpowia­da Renifer na emi­gracji, Pol­ka, która od kilku­nas­tu lat miesz­ka w tym skan­dy­nawskim kra­ju.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 37 Data | 5 września 2017