Archiwum wg kategorii: S

Jak się żyje w Szwajcarii — Kiedy Polska to za mało Image

Jak się żyje w Szwajcarii — Kiedy Polska to za mało

Jak się żyje w Szwa­j­carii? Wywiad z mieszka­jącą od kilku lat w Bienne Polką.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 19 Data | 12 lipca 2017
Jak żyć i mieszkać w <span class=UK — Kiedy Polska to za mało Image"/>

Jak żyć i mieszkać w UK — Kiedy Polska to za mało

Jak żyć i mieszkać w UK? Jakie ceny za wyna­jem mieszka­nia, a jakie za boch­enek chle­ba? Czy Bry­tyjczy­cy naprawdę nie lubią Polaków? Ciekawy wywiad z Polką mieszka­jącą w bry­tyjskim Bostonie.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 14 Data | 28 czerwca 2017
Codzienność w Bahrajnie — Kiedy Polska to za mało Image

Codzienność w Bahrajnie — Kiedy Polska to za mało

Nie zno­sisz naszej pol­skiej zimy? A może kusi Cię dostat­nie życie w kra­ju gazem i ropą płyną­cym? Zas­tanów się dwa razy, przeczy­taj co Izabela Hasan z www.isiasworld.pl zauważa na co dzień. W końcu nie zawsze ma się infor­ma­c­je z pier­wszej ręki.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 22 Data | 7 czerwca 2017
Życie na Cyprze — Kiedy Polska to za mało Image

Życie na Cyprze — Kiedy Polska to za mało

Jeszcze wczo­raj dzieci namaw­iały mnie na kąpiel w jeziorze i objadały się loda­mi, by dziś dygo­tać z zim­na w polarach. Pogo­da nas nie rozpieszcza, a tak już marzę za ciepłem tej wios­ny. Albo cho­ci­aż pojechałabym wygrzać koś­ci na jakąś fajną wyspę. Może Cypr? Byliś­cie? Bo np. Kasia Zarów­na tam miesz­ka na stałe!

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 19 Data | 24 maja 2017
Życie w Hiszpanii — Kiedy Polska to za mało Image

Życie w Hiszpanii — Kiedy Polska to za mało

Właśnie ter­az jest ide­al­ny czas, by pojechać do Hisz­panii. Tem­per­atu­ra jeszcze nie jest zbyt wyso­ka, tłumy też nie opanowały znanych kurortów. Jak miesz­ka się dłużej niż tylko w wakac­je w słonecznej Sewil­li?

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 14 Data | 10 maja 2017
Polka w Turcji — Kiedy Polska to za mało Image

Polka w Turcji — Kiedy Polska to za mało

Pol­ka w Tur­cji, mieszka­ją­ca na stałe, nie jest częstym przy­pad­kiem. Zazwyczaj Tur­c­ja to dwa tygod­nie wakacji i powrót do domu. Pauliny dom to właśnie Tur­c­ja. Zobacz­cie jak wyglą­da codzi­enne tureck­ie życie.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 16 Data | 26 kwietnia 2017
Życie w centrum Anglii — Kiedy Polska to za mało Image

Życie w centrum Anglii — Kiedy Polska to za mało

Data Brex­i­tu już znana, ale życie toczy się dalej. Jak wyglą­da codzi­enne życie w cen­trum Anglii pol­skiej rodziny? Co ich do dzisi­aj zadzi­wia, co przeszkadza, a co się podo­ba?

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 13 Data | 12 kwietnia 2017