Archiwum wg kategorii: S

Matka w Kirgistanie — Kiedy Polska to za mało Image

Matka w Kirgistanie — Kiedy Polska to za mało

Czy życie w każdym z kra­jów byłego Bloku Wschod­niego jest takie samo? Czym różni się mat­ka w Kir­gis­tanie od mat­ki w Polsce?

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 15 Data | 24 lutego 2016
Matka w Grecji — Kiedy Polska to za mało Image

Matka w Grecji — Kiedy Polska to za mało

Z bałwana za oknem została mi tylko kąpią­ca się w kałuży marchewka. Zachę­cona poprawą pogody Kinia zaczęła zapraszać wszys­t­kich na swo­je urodziny, mimo że są dopiero latem. Już planu­je wyjazd nad morze, gril­la, skakanie na tram­polin­ie. Nie może zrozu­mieć, że do pięknej pogody i ciepłej wody w morzu jeszcze będzie musi­ała dłu­go poczekać. Co innego w takiej Grecji… Tam śred­nia tem­per­atu­ra powi­etrza w sty­czniu czy lutym to 14 stop­ni, a woda jest jeszcze cieple­jsza. Morsy nie miały­by co tam szukać nawet w mrozy! Razem z Joan­ną zapraszam na słoneczną grecką Kretę.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 2 Data | 3 lutego 2016
Matka na Cyprze — Kiedy Polska to za mało Image

Matka na Cyprze — Kiedy Polska to za mało

W takie dni jak dziś, kiedy to wró­ciłam z pomo­cy doraźnej, gdzie kas­zlało i kichało sta­do innych dzieci, w tym dwo­je moich, mam ochotę zaszyć się w jakimś ciepłym, cho­ci­aż niekoniecznie tropikalnym kra­ju. Najlepiej gdzieś na połud­niu Europy. Z dostępem do morza. Może Cypr? Oglą­da­jąc zdję­cia mieszka­jącej w Limas­sol Domini­ki, autor­ki blo­ga, mogłabym choć­by na wakac­je tam wyjechać.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 1 Data | 20 stycznia 2016
Matka w Egipcie — Kiedy Polska to za mało Image

Matka w Egipcie — Kiedy Polska to za mało

W takie zimowe dni jak dziś nieje­den z nas z luboś­cią wspom­i­na wakac­je. Plaża, ciepły piasek, szum fal morza, może drink z palemką na jakimś hotelowym leżaku nad brzegiem basenu, spac­ery brzegiem morza przy zachodzie słoń­ca, do tego kochana oso­ba, a dzieci pod opieką ani­ma­torów… Ech, ale to by było życie mieć tak codzi­en­nie! Może by tak przeprowadz­ić się na stałe np. do Hurghady? Jesteś­cie pewni? Żona Egipc­jan­i­na pod­powie, czy byś­cie nadawali się do życia w Egip­cie.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 8 Data | 13 stycznia 2016
Matka w hrabstwie Kent — Kiedy Polska to za mało Image

Matka w hrabstwie Kent — Kiedy Polska to za mało

Jeszcze kiedy sama pra­cow­ałam na londyńskim zmy­waku mieszka­ją­cy na wspól­nym flac­ie Franek z Kielc, poza pow­tarzaniem co chwilę że „Kieleck­ie chłopa­ki tak mają!”, opowiedzi­ał aneg­dotkę z budowy. Jako wielo­let­ni już mieszkaniec Wysp miał niejed­ną zimę za sobą, w tym jed­ną z mrozem. Właśnie tego dnia zadz­woniła do niego sze­fowa, by dać mu wolne, gdyż ona nie może przy­jechać do pra­cy i wydać narzędzi. “Jest mróz, mój kochany, a w taka pogodę ja nie potrafię jeźdz­ić!”. Jak wyglą­da zima w Anglii, a jak każdy dzień roku?

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 6 stycznia 2016
Matka w Czechach — Kiedy Polska to za mało Image

Matka w Czechach — Kiedy Polska to za mało

Tak, miałam kupić pro­duk­ty na pierni­ki, takie niby, które będą miękkie przed wig­ilią, ale przez czes­ki błąd, rysunek Kini na liś­cie zakupów oraz wylany na kartkę soczek Nati mam taki gal­i­ma­tias jak w czeskim filmie – nikt nie wie o co chodzi. Ciekawe, czy Ange­li­ka Gro­chows­ka, mama Vik­torii już zro­biła świąteczne ciastecz­ka.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 16 grudnia 2015
Matka w Nowej Zelandii — Kiedy Polska to za mało Image

Matka w Nowej Zelandii — Kiedy Polska to za mało

Chy­ba nie ma na świecie kino­mana, który widząc pię­kno przy­rody ukazanej w adap­tac­jach Petera Jack­sona tolkienows­kich książek, nie chci­ał­by pojechać tam – jeśli nie a całe życie, to choć­by na wakac­je. Jed­nak spoglą­da­jąc na cen­ni­ki linii lot­niczych raczej więk­szoś­ci z nas odech­ciewa się tak dalekiej podróży. Ola nie żału­je jed­nak, że może zry­wać cytrusy we włas­nym ogrodzie czy sur­fować po oceanie w Świę­ta Bożego Nar­o­dzenia. Zapraszam na wywiad.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 9 grudnia 2015