Archiwum wg tagów: kosmetyki

Zabiegi na twarz przed wielkim wyjściem — to musisz wiedzieć! Image

Zabiegi na twarz przed wielkim wyjściem — to musisz wiedzieć!

Kobi­ety lubią czuć się piękne, doda­je nam to energii i pewnoś­ci siebie. Dopó­ki to prag­nie­nie utrzy­mane jest w grani­cach rozsąd­ku nie ma w tym nic złego, dopiero prze­sa­da – jak we wszys­tkim — bywa zgub­na, a może nawet niebez­piecz­na. Co jed­nak zro­bić kiedy chce­my wyglą­dać wyjątkowo dobrze, np. przed ważną okazją? Jak bez­piecznie zad­bać o urodę, aby następ­nego dnia nie obudz­ić się z uczu­le­niem na twarzy albo swędzącą skórą?

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 39 Data | 15 maja 2017
Makijaż na komunię dla mamy dziecka komunijnego Image

Makijaż na komunię dla mamy dziecka komunijnego

Nie pozwól, by myśl o świecą­cym czole na każdym zdję­ciu z komu­nii mącił Ci umysł. 15 min­ut i ide­al­ny mak­i­jaż na komu­nię dla mamy — to jest możli­we. Tu zna­jdziesz przepis!

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 26 Data | 8 maja 2017
Rzęsowa rewolucja z Lashvolution Image

Rzęsowa rewolucja z Lashvolution

Masz krótkie lub niezbyt gęste rzęsy? Wolisz nat­u­ralne pię­kno, a nie sztuczne? Podra­suj swo­je rzęsy dzię­ki serum pobudza­jące­mu wzrost rzęs Lashvo­lu­tion jest dla Ciebie! Sprawdź jak zadzi­ałało na mnie.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 3 Data | 28 listopada 2016
Trzech wspaniałych — kremy dla małego atopika Image

Trzech wspaniałych — kremy dla małego atopika

Na rynku wiele jest specy­fików dla suchej skóry i ze skłon­noś­cią do atopii. Co wybrałam ja? Poz­na­j­cie trzy ciekawe kre­my dla małego atopi­ka.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 2 Data | 24 października 2016
Trzech wspaniałych — kremy do rąk na spracowane dłonie Image

Trzech wspaniałych — kremy do rąk na spracowane dłonie

Są dwa miejs­ca na ciele kobi­ety, które zdradza­ją jej wiek: głowa i dłonie. O ile na twarz moż­na nałożyć mak­i­jaż, przykry­wa­jąc zmarszcz­ki i cie­nie pod ocza­mi, a na szyję apaszkę, o tyle spra­cow­ane dłonie niełat­wo ukryć. W walce o gład­kość skóry poma­ga­ją przede wszys­tkim dobre kre­my do rąk.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 13 Data | 20 czerwca 2016