Archiwum wg tagów: książka

Małe mole książkowe #14 — Mapy, Mapownik, Pod wodą/Pod ziemią Image

Małe mole książkowe #14 — Mapy, Mapownik, Pod wodą/Pod ziemią

Re­cen­zja ksią­żek dla dzie­ci: Mapy, Ma­pow­nik, Pod wodą/Pod zie­mią au­tor­stwa Alek­san­dry i Da­nie­la Mi­zie­liń­ski­ch

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 16 lipca 2015
Małe mole książkowe #13 — Na wsi, Przekroje, Bajarka opowiada Image

Małe mole książkowe #13 — Na wsi, Przekroje, Bajarka opowiada

Re­cen­zja ksią­żek dla dzie­ci: Na wsi, fe­no­me­nal­na Prze­kro­je owo­ce i wa­rzy­wa Agniesz­ki So­wiń­skiej i po­nad­cza­so­wa Ba­jar­ka opo­wia­da

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 29 maja 2015
Małe mole książkowe #12 — Anatomia farmy, My ludzie, Kropka Pe El Image

Małe mole książkowe #12 — Anatomia farmy, My ludzie, Kropka Pe El

Re­cen­zja ksią­żek dla dzie­ci: Ana­to­mia far­my au­tor­stwa Ju­lii Ro­th­man, My lu­dzie Eli­zy Piotr­kow­skiej, Krop­ka Pe El — Prze­wod­nik po Pol­sce dla dzie­ci.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 3 maja 2015
Małe mole książkowe #11 — Księga dźwięków, Wiosna na ulicy czereśniowej Image

Małe mole książkowe #11 — Księga dźwięków, Wiosna na ulicy czereśniowej

Re­cen­zja ksią­żek dla dzie­ci: Księ­ga dźwię­ków i Wio­sna na uli­cy Czereśniowe/ Lato na uli­cy Cze­re­śnio­wej.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 19 kwietnia 2015
Małe mole książkowe #1- Kwiat paproci, Bazyliszek, Smok wawelski Image

Małe mole książkowe #1- Kwiat paproci, Bazyliszek, Smok wawelski

Re­cen­zja ksią­żek dla dzie­ci — Kwiat pa­pro­ci, Ba­zy­li­szek i Smok wa­wel­ski au­tor­stwa Ur­szu­li Ko­złow­skiej i Elż­bie­ty Śmie­tan­ki-Com­bik

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 23 stycznia 2015
Małe mole książkowe #2 — Świat w obrazkach: Smoki, Zawody, Ciało człowieka Image

Małe mole książkowe #2 — Świat w obrazkach: Smoki, Zawody, Ciało człowieka

Re­cen­zja ksią­żek dla dzie­ci z se­rii „Świat w ob­raz­ka­ch”: Smo­ki, Za­wo­dy, Cia­ło czło­wie­ka.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 23 stycznia 2015
Małe mole książkowe #3 — Sprytne pieski, Poznaję kolory: Owoce i warzywa, Czy jesteś żabką Image

Małe mole książkowe #3 — Sprytne pieski, Poznaję kolory: Owoce i warzywa, Czy jesteś żabką

Re­cen­zja ksią­żek dla ma­ły­ch dzie­ci: Spryt­ne pie­ski, Po­zna­ję ko­lo­ry: Owo­ce i wa­rzy­wa, Czy je­steś żab­ką. Książ­ki mają twar­de stro­ny.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 23 stycznia 2015