Archiwum wg tagów: emigracja

Matka w Nowej Zelandii — Kiedy Polska to za mało Image

Matka w Nowej Zelandii — Kiedy Polska to za mało

Chy­ba nie ma na świecie kino­mana, który widząc pię­kno przy­rody ukazanej w adap­tac­jach Petera Jack­sona tolkienows­kich książek, nie chci­ał­by pojechać tam – jeśli nie a całe życie, to choć­by na wakac­je. Jed­nak spoglą­da­jąc na cen­ni­ki linii lot­niczych raczej więk­szoś­ci z nas odech­ciewa się tak dalekiej podróży. Ola nie żału­je jed­nak, że może zry­wać cytrusy we włas­nym ogrodzie czy sur­fować po oceanie w Świę­ta Bożego Nar­o­dzenia. Zapraszam na wywiad.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 9 grudnia 2015
Matka w Chile — Kiedy Polska to za mało Image

Matka w Chile — Kiedy Polska to za mało

Są takie kra­je, gdzie patrząc na wschód widzi się zaśnieżone szczy­ty, a na zachód – ocean. Są takie, gdzie są jedne z najs­tarszych kole­bek cywiliza­cji. Są takie, gdzie cza­sem wiele lat nie pada nawet kro­pla deszczu. Są też takie, które mają te wszys­tkie cuda na swoim tere­nie, a nawet wiele więcej. Do takich kra­jów moż­na jechać w podróż poślub­ną nawet dziesięć lat później. W takim właśnie miesz­ka Doro­ta, której opowieść z pewnoś­cią przy­bliży trochę pię­kno Chile.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 2 grudnia 2015
Matka w Belgii — Kiedy Polska to za mało Image

Matka w Belgii — Kiedy Polska to za mało

Dziś, moi drodzy, dowiecie się, że jed­nak fry­t­ki to obi­ad, gofry to dobry pomysł na tort i wypełnie­nie kanap­ki, a nawet, że w kra­ju w miarę wol­nym i postępowym, jak Bel­gia, w szkole nie tylko chip­sów się nie kupi, ale nawet przynosić ich nie moż­na. Zapraszam wraz z Mag­daleną B-P, matką dwóch nas­to­latek i trzylet­niego syna, na fla­mandzką wieś!

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 18 listopada 2015
Mieszkać w Holandii — Kiedy Polska to za mało Image

Mieszkać w Holandii — Kiedy Polska to za mało

W Holandii moż­na spotkać na jed­nej uli­cy kilka­naś­cie nar­o­dowoś­ci. Jak oni sobie radzą z wielokul­tur­owoś­cią, sko­ro my częs­to nie może­my ścier­pieć naszych pol­s­kich do szpiku koś­ci sąsi­adów? Jak trud­no zbu­dować rodz­inę wielonar­o­dową, jeszcze z dala od kra­ju, wie najlepiej Olga, mama trój­ki dzieci i bloger­ka.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 11 listopada 2015
Matka w Tajlandii — Kiedy Polska to za mało Image

Matka w Tajlandii — Kiedy Polska to za mało

Czym dla Was jest raj na zie­mi? Czy to kraina, gdzie popi­jamy drin­ka leżąc w hamaku pod palmą, a dzieci­a­ki bło­go hasają sobie w ciepłym oceanie? A może to miejsce, gdzie odd­a­je­my się medy­tacjom w jakiejś bud­dyjskiej świą­tyni czy też zgłębi­amy tajni­ki życia kanczyli mala­js­kich w samym ser­cu dżungli? Takim rajem może wydawać się Taj­lan­dia. Czy oby na pewno opowie Wam dziś Anna Maślan­ka w wywiadzie.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 4 listopada 2015
Matka w Irlandii — Kiedy Polska to za mało Image

Matka w Irlandii — Kiedy Polska to za mało

Nazy­wa­ją ją Zieloną Wys­pa. Na zdję­ci­ach z satelity rzeczy­wiś­cie wyglą­da jak pły­wa­ją­ca pośrod­ku wody zieleń. Zielony jest więc nie bez koz­ery jej kolorem nar­o­dowym. Jed­nak Irlan­dia ma więcej barw niż tylko (0, 128, 0) w RGB. Inne kolory Irlandii moż­na podzi­wiać do woli na blogu Kasi w Krainie Deszc­zow­ców, na wywiad z którą zapraszam.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 28 października 2015
Matka w Republice Południowej Afryki — Kiedy Polska to za mało Image

Matka w Republice Południowej Afryki — Kiedy Polska to za mało

Niby 10 stop­ni za oknem, niby to ciepło jak na październik, ale jakoś tak tęsknym okiem patrzę na zdję­cia znad morza, jakie zro­bil­iśmy latem. To słońce, krót­ki rękawek, dzieci bez cza­pek i na boso, pod­jada­jące truskaw­ki. Ter­az ani słoń­ca, ani zez­wole­nia na bose stopy, bo gile do kolan, krót­ki rękawek jest, ale pod bluzą, o czap­ki same się dopom­i­na­ją, a truskaw­ki jakieś takie… nietruskawkowe. Ech… By powiało choć­by trochę ciepłym wia­trem znad Czarnego Lądu, dzię­ki które­mu najczęś­ciej mamy to miłe ciepełko latem, zapraszam w imie­niu Blon­dyn­ki w Krainie Tęczy na kolorowy wywiad w cie­niu palm.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 21 października 2015