Archiwum wg tagów: emigracja

Matka w Wielkiej Brytanii — Kiedy Polska to za mało Image

Matka w Wielkiej Brytanii — Kiedy Polska to za mało

Mgła. Wszędzie mgła. Ewen­tu­al­nie pół roku deszczu. Któż chci­ał­by zetknąć się z taką pogodą? Nawet najlep­szy agent Jego Królewskiej Moś­ci, Bond, James Bond, miał­by prob­lem rano wyjść z łóż­ka. Cho­ci­aż wyda­je mi się, że jed­nak co innego go w tym łóżku by zatrzymy­wało. Równie brawurowa jak Bond i niem­niej pięk­na niż jego kobi­ety na herbatkę o five o’clock zaprasza Kasia, znana szer­szym krę­gom bloger­skim jako Brawur­ka, wraz z Atom­ówka­mi (Gabs i Kają) oraz mężem Fakun­dem. Pamię­ta­j­cie, pijąc herbatę paluszek w górę!

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 2 Data | 14 października 2015
Matka na Węgrzech — Kiedy Polska to za mało Image

Matka na Węgrzech — Kiedy Polska to za mało

Ponoć Polak Węgi­er dwa bratan­ki… Czy to dlat­ego Tedi, autor­ka blo­ga i mama małego Smo­ka, postanow­iła zamieszkać właśnie w Budapesz­cie?

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 7 października 2015
Matka w Szwajcarii — Kiedy Polska to za mało Image

Matka w Szwajcarii — Kiedy Polska to za mało

ak na mieszkankę tego kra­ju Pauli­na powin­na mieć zegarek za 20 tys. zł, lodówkę pełną sera i zapas najlep­szej czeko­la­dy przy­na­jm­niej na rok. Nie powiem, sera i czeko­la­dy szcz­erze bym zaz­droś­ciła. O nie zawsze słod­kim życiu w Bazylei opowia­da mama trzylet­niego Oli­wiera i autor­ka blo­ga.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 30 września 2015
Matka na Islandii — Kiedy Polska to za mało Image

Matka na Islandii — Kiedy Polska to za mało

Pamięta­cie rok 2010, kiedy to więk­szość spik­erów telewiz­yjnych wysi­lało się, by wymówić nazwę pewnego wulka­nu na Islandii? Wraz z otwar­ciem granic Unii Europe­jskiej Pola­cy jak­by zauważyli, że ist­nieje taki tak kraj, zim­ny, z wulka­na­mi, gejz­era­mi, Björk i wspani­ały­mi krymi­nała­mi Yrsy Sig­ur­dard­ót­tir. A mama Vinc­eta była tam wcześniej i zna ten kraj od pod­szew­ki. Zapraszam na wywiad z Polką na Islandii.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 23 września 2015
Matka we Włoszech — Kiedy Polska to za mało Image

Matka we Włoszech — Kiedy Polska to za mało

Gorące słońce i ciepłe morze. Coś, co szuka­ją rzesze Polaków co roku w wakac­je i cza­sem nawet poza sezonem. Błęk­it nie­ba i jasne światło, które ubóst­wia­ją fotografowie i malarze na całym świecie. Do tego wspani­ałe scener­ie, cyprysowe i oli­wne gaje, win­nice, białe dom­ki, kręte ulicz­ki. Stoli­ca mody. Wszys­tko to moż­na znaleźć we Włoszech, gdzie miesz­ka Sabi­na, mama małej Klusecz­ki i bloger­ka.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 16 września 2015
Matka w Bahrajnie — Kiedy Polska to za mało Image

Matka w Bahrajnie — Kiedy Polska to za mało

Wyobraź sobie państ­wo na kilku wys­pach o powierzch­ni ciut więk­szej niż Warsza­wa, na których prze­waża­ją­ca część terenu to pusty­nia, a najwyższa kupa piachu ma trochę mniej niż najwyższy pagórek w mojej okol­i­cy dum­nie noszą­cy imię Góry Chełm­skiej. Wyobraź sobie, że na oczach Twoich rodz­iców tworzyło się to państ­wo, bo pow­stało w 1971 roku. I wyobraź sobie, że ludzie są tam tak bogaci, że chci­ałbyś być tam biedakiem. Lid­ka, mama nas­to­let­niego Adri­ana, zaprasza do gorącego Bahra­jnu.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 1 Data | 9 września 2015
Matka w Irlandii Północnej — Kiedy Polska to za mało Image

Matka w Irlandii Północnej — Kiedy Polska to za mało

Irlan­dia kojarzy nam się z Dniem Św. Patry­ka. Ale to ta irlandz­ka Irlan­dia. Bo jest jeszcze Irlan­dia Północ­na – jed­na częś­ci skład­owych Zjed­noc­zonego Królest­wa Wielkiej Bry­tanii i Irlandii Północ­nej. To ta, gdzie IRA podkłada(ła?) bom­by, ta, o którą wal­czył Ger­rym Con­lonie w „W imię ojca”. Ta mniej zielona. Właśnie tam, w Belfaś­cie, samym cen­trum, miesz­ka Wik­to­ria, mama małej Kristy.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 26 sierpnia 2015