Archiwum wg tagów: porady

Jaglane kulki mocy Image

Jaglane kulki mocy

Posi­adanie trój­ki dzieci generu­je nie tylko bała­gan, ale także prob­le­my z dostar­cze­niem jedzenia, a szczegól­nie słody­czy, które będą lubiły one wszys­tkie. No bo Arti nie przepa­da za ptasim mleczkiem, Kinia za batonika­mi mues­li, a Nati, hmmm, no Nati to aku­rat zja­da wszys­tko, nawet cuki­er z cukier­nicz­ki i suchą bułkę przez­nac­zoną…

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 27 Data | 5 czerwca 2017
Fryzura dla dziewczynki na komunię — dwa warkocze holenderskie przewlekane wstążką Image

Fryzura dla dziewczynki na komunię — dwa warkocze holenderskie przewlekane wstążką

Najbardziej w posi­ada­niu córek cieszy mnie czesanie ich włosów! Nie jestem w tym najlep­sza, ale uwiel­bi­am pra­cow­ać nad fryzu­ra­mi. Zobacz­cie co wyczarowała dla Was Alek­san­dra, która jest mis­trzynią dziew­czę­cych warkoczyków.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 15 Data | 24 kwietnia 2017
Mikroflora bakteryjna: naturalny obrońca organizmu Image

Mikroflora bakteryjna: naturalny obrońca organizmu

Drob­nous­tro­je nie zawsze wywołu­ją choro­by, niek­tóre bywa­ją wyjątkowo pożyteczne. Mikroflo­ra bak­teryj­na to kluc­zowy ele­ment układu odpornoś­ciowego człowieka. Przyjrzyjmy się jej z bliska.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 16 Data | 7 kwietnia 2017
Zabawki interaktywne – wady i zalety Image

Zabawki interaktywne – wady i zalety

Plus­zowy miś i biała kart­ka papieru już dawno przes­tały być najlep­szy­mi środ­ka­mi do zabawy małego dziec­ka. Ter­az na top­ie są zabaw­ki inter­ak­ty­wne. Czym one naprawdę są? Jakie są ich wady i zale­ty?

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 8 Data | 30 marca 2017
Jak złożyć koszulkę — pięć sprawdzonych metod Image

Jak złożyć koszulkę — pięć sprawdzonych metod

Oto pięć nieza­wod­nych sposobów na to,by złożyć koszulkę typu t-shirt. Propozy­c­ja dla każdego: trady­cjon­al­istów, ori­en­tal­istów, zab­ie­ganych, zakrę­conych i z nad­mi­arem energii. Uwa­ga! Zaw­iera instrukcję rysunkową!

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 11 Data | 3 marca 2017
Detoks od dziadków — jak wrócić do normalności po feriach Image

Detoks od dziadków — jak wrócić do normalności po feriach

Ferie nam się skończyły, a z feri­a­mi – pobyt u dzi­ad­ków. Dzieci zachowu­ją się inaczej? Może przy­da się „Detoks od dzi­ad­ków”? To wcale nie jest trudne!

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 4 Data | 24 lutego 2017
Wada mowy, a może naturalny okres w rozwoju dziecka? Image

Wada mowy, a może naturalny okres w rozwoju dziecka?

Mowa popraw­na dla danego wieku… to znaczy jaka?. Co moż­na uznać za wady mowy w danym okre­sie życia dziec­ka, a co za nat­u­ral­ny okres roz­wo­ju?

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 6 Data | 6 lutego 2017