Archiwum wg tagów: wpis gościnny

Zmiany mamy — firma, która powinna być w każdym mieście Image

Zmiany mamy — firma, która powinna być w każdym mieście

Każdy boi się zmi­an. To całkiem nor­malne. Najwięk­sze i częs­to nieoczeki­wane zmi­any spo­tyka­ją rodz­iców. W oswo­je­niu się z nimi poma­ga fir­ma Zmi­any Mamy, która powin­na być w każdym mieś­cie. Obec­nie dzi­ała na tere­nie Kosza­li­na.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 17 Data | 29 września 2017
Sałatka z dzikich roślin jadalnych Image

Sałatka z dzikich roślin jadalnych

Szczaw, krwawnik, poziom­ka, gwiazd­ni­ca, kon­iczy­na, bluszczyk kur­dy­banek i mniszek — to właśnie one stanow­ią trzon sałat­ki z dzi­kich roślin jadal­nych. Gotowi?

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 29 Data | 26 czerwca 2017
Jaglane kulki mocy Image

Jaglane kulki mocy

Posi­adanie trój­ki dzieci generu­je nie tylko bała­gan, ale także prob­le­my z dostar­cze­niem jedzenia, a szczegól­nie słody­czy, które będą lubiły one wszys­tkie. No bo Arti nie przepa­da za ptasim mleczkiem, Kinia za batonika­mi mues­li, a Nati, hmmm, no Nati to aku­rat zja­da wszys­tko, nawet cuki­er z cukier­nicz­ki i suchą bułkę przez­nac­zoną…

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 28 Data | 5 czerwca 2017
Chyba wszystkie ślubne przesądy Image

Chyba wszystkie ślubne przesądy

Mamy piękną wios­nę, która z dnia na dzień coraz bardziej daje nam znać, że lato zbliża się wielki­mi kroka­mi, a wraz z latem słonecz­na pogo­da i wymar­zony czas na ślub! Maj, czer­wiec, lip­iec.., z pewnoś­cią wielu z was ma głowę zajętą planowaniem wesela, statysty­ki bowiem pokazu­ją, że najwięcej pol­s­kich par…

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 23 Data | 29 maja 2017
Zabiegi na twarz przed wielkim wyjściem — to musisz wiedzieć! Image

Zabiegi na twarz przed wielkim wyjściem — to musisz wiedzieć!

Kobi­ety lubią czuć się piękne, doda­je nam to energii i pewnoś­ci siebie. Dopó­ki to prag­nie­nie utrzy­mane jest w grani­cach rozsąd­ku nie ma w tym nic złego, dopiero prze­sa­da – jak we wszys­tkim — bywa zgub­na, a może nawet niebez­piecz­na. Co jed­nak zro­bić kiedy chce­my wyglą­dać wyjątkowo dobrze, np. przed ważną okazją? Jak bez­piecznie zad­bać o urodę, aby następ­nego dnia nie obudz­ić się z uczu­le­niem na twarzy albo swędzącą skórą?

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 39 Data | 15 maja 2017