Wpisy z miesiąca: s

Dobra córka Image
Dobra córka

Jak wielu Polaków postanow­iła wyemi­grować za lep­szym życiem. Znalazła pracę w hotelu w Niem­czech. Miała być sprzą­taczką. Wró­ciła po roku. Jej poła­mane ręce nie były spra­cow­ane, ale udało jej się zaro­bić worek pieniędzy. Przy­wiózł ją bogaty obcokra­jowiec. Zaopiekował się i został. Tylko on wiedzi­ał, w jaki sposób udało jej się zgro­madz­ić pokaźną sumkę na pra­cy za granicą.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 0 Data | 31 stycznia 2015
Trudna sztuka chwalenia Image
Trudna sztuka chwalenia

Czy pochwały są potrzeb­ne i czy potrafimy chwal­ić innych, siebie? Jak przyj­mu­je­my pochwały?

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 0 Data | 30 stycznia 2015
Jak śmieciarka doprowadziła mnie do łez Image
Jak śmieciarka doprowadziła mnie do łez

Coś piszczy. Mikro­falówka? Nie. Cofa­ją­ca kopar­ka? Nie. ŚMIECIARKA! Na twarzy pojaw­ia­ją się łzy. Łzy bezsil­noś­ci. Nie zdążysz już wytar­gać wiel­gach­nego kubła na pod­jazd, będzie śmierdzi­ał kole­jne dwa tygod­nie.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 0 Data | 29 stycznia 2015
Kreatywna suplementacja witamin Image
Kreatywna suplementacja witamin

W rekla­mach telewiz­yjnych, radiowych i pra­sowych coraz więcej pojaw­ia się infor­ma­cji o suple­men­tach wit­a­minowych dla dzieci. Już nie wystar­czy dodawać do poży­wienia wit­a­miny D3 dla zdrowych i moc­nych koś­ci, już nawet kwasy OMEGA to za mało. Ter­az zna­jdziemy suple­ment na kon­cen­trację, dla nie­jad­ków, czy, o zgro­zo, by dziecko lep­iej spało. Nie jestem chemikiem ani diete­tykiem, nie wypowiadam się o szkodli­woś­ci czy pożytku płynącego z podawa­nia suple­men­tów diety, jed­nak pokażę jak to drzewniej było.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 0 Data | 28 stycznia 2015
Jak poznałem waszą matkę by Piorun Image
Jak poznałem waszą matkę by Piorun

Mieszkam z nimi od roku. Jest cza­sem lep­iej, cza­sem gorzej. Cza­sem zostaw­ia­ją mnie samego i wyjeżdża­ją. Ale zawsze wraca­ją. Może nie grzeszę inteligencją, ale to moje pieskie życie z nimi nie jest aż takie złe. Jestem Piorun.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 1 Data | 27 stycznia 2015