25 zamienników popularnych, motyla noga, przekleństw

25 zamienników popularnych, motyla noga, przekleństw Image

25 zamienników popularnych, motyla noga, przekleństw

Być może obra­cam się w niewłaś­ci­wym towarzys­t­wie, niem­niej jed­nak nie znam oso­by, która nie wyraz­iła­by choć­by raz swo­jego gniewu, deza­pro­baty czy bezsil­noś­ci soczystym słowem na K. Tym samym, które ochoc­zo uczymy obcokra­jow­ców:

W pewnym momen­cie naszego życia pojaw­ia­ją się dzieci, czy to własne czy zna­jomych. Pojaw­ia się też prob­lem, bo przy dzieci­ach się nie przek­li­na. Przy dzieci­ach uży­wamy nie tylko więcej zdrob­nień, ale także przes­ta­je­my rzu­cać mięsem na pra­wo i lewo. Sta­je­my się językowy­mi wege­tar­i­ana­mi.

Dzieci może i nie słyszą jak zagani­asz je do łóżek lub każesz przyjść po codzi­en­na dawkę tranu, niem­niej jed­nak doskonale reagu­ją na wszelkie wzmi­an­ki o słody­czach oraz przek­leńst­wach. Jak uniknąć wpad­ki? Uży­wa­jąc zami­en­ników, jas­na jego mać!

Zami­en­ni­ki pop­u­larnych przek­leństw:

 1. Moty­la noga
 2. Rwał nać
 3. Jas­ny gwint
 4. Kur­cza­cz­ki
 5. Orzeszku włos­ki
 6. Ja cię nie mogę
 7. A niech to szlag
 8. Kur­cze blasz­ka
 9. Kur­cze blade
 10. Ale urwał
 11. A niech mnie drzwi ścis­ną
 12. Kij ci w oko
 13. Kij ci w szprychy
 14. Ugryź się w ucho/łokieć
 15. Do stu piorunów
 16. Niech to kule biją
 17. Holen­der
 18. Do dias­ka
 19. Niech to dun­der świśnie
 20. W mordę jeża
 21. Kurt­ka na wacie
 22. Kurde bal­ans
 23. Ja cię kręcę
 24. Kur­ka wod­na
 25. Jed­wabiś­cie

Jakieś dodatkowe propozy­c­je?

Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 4 lutego 2015

kategorie i tagi

W kategorii: Dla dorosłych

Otagowano: