Archiwum wg miesiąca: s

A gdyby to była Twoja matka Image

A gdyby to była Twoja matka

Dygoczę. To chy­ba emoc­je. Mam poczekać na karetkę. Pogo­towie Ratunkowe ma swo­ją bazę jak­iś kilo­metr stąd, nie powin­ni za dłu­go jechać. Nie mogę uwierzyć, że w XXI wieku nikt nie miał przy sobie swo­jego tele­fonu. Prze­cież ter­az ludzie noszą komórkę nawet do WC, by korzys­tać z niej siedząc na sedesie.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 0 Data | 8 lutego 2015
K#<span class=&wa też kobieta Image"/>

K#&wa też kobieta

Nawet jeśli staramy się o poprawność językową na co dzień, nie unikniemy przy­pad­ku zetknię­cia się dziec­ka z wul­gar­yz­ma­mi. Nieste­ty dzieci słyszą wszys­tko, czego słyszeć nie powin­ny.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 0 Data | 6 lutego 2015
Poradzisz sobie sam Image

Poradzisz sobie sam

Jak zachę­cić, a nie zniechę­cić dziecko do dzi­ała­nia? Wystar­czy poz­wolić mu dzi­ałać samodziel­nie.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 0 Data | 5 lutego 2015
25 zamienników popularnych, motyla noga, przekleństw Image

25 zamienników popularnych, motyla noga, przekleństw

Być może obra­cam się w niewłaś­ci­wym towarzys­t­wie, niem­niej jed­nak nie znam oso­by, która nie wyraz­iła­by choć­by raz swo­jego gniewu, deza­pro­baty czy bezsil­noś­ci soczystym słowem na K.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 0 Data | 4 lutego 2015
Do trzech razy sztuka: Trzy Image

Do trzech razy sztuka: Trzy

Byłam przy­go­towana. Tor­ba spakowana, ter­min minął, zna­jomy, który zaopieku­je się dzieć­mi, pod tele­fonem. Niedziela, koniec wrześ­nia 2013 roku. Pier­wsze skur­cze obudz­iły mnie o 4:11, ale były tak rzad­kie, co 20–30 min­ut, że w końcu usnęłam i o 6:00 obudz­iła mnie cór­ka. Dalej miałam skur­cze, ale wydawały mi się nadal za słabe i za rzad­ko. Zjadłam więc śni­adanie, dałam jeść dzieciom, wstaw­iłam pranie (a jak!), ogól­nie się oga­r­nęłam, zro­biłam obi­ad, bo mieliśmy mieć dziś goś­ci.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 0 Data | 3 lutego 2015