Archiwum wg miesiąca: s

Jak kupić: idealną spacerówkę (parasolkę) Image

Jak kupić: idealną spacerówkę (parasolkę)

W życiu każdego dziec­ka przy­chodzi ten moment, gdy z dumą zadziera do góry głowę i pier­wszy raz sia­da samodziel­nie. Nieste­ty, moje dziecko stwierdz­iło, że ten moment nastąpi w trak­cie jazdy gon­do­lą. Pech chci­ał, że nie posi­adała ona jakichkol­wiek zabez­pieczeń dla takiego malucha, a dziecko nie chci­ało współpra­cow­ać i najzwycza­jniej w świecie z powrotem położyć się na ple­cach. Czas wiec na spac­erówkę. Jak wybrać ide­al­ną?

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 0 Data | 14 marca 2015
Bujaj się — ćwiczenia sensoryki dla dzieci Image

Bujaj się — ćwiczenia sensoryki dla dzieci

Pozwólmy dzieciom samodziel­nie eksplorować świat, by w przyszłoś­ci nie były potrzeb­ne kosz­towne reha­bil­i­tac­je pod okiem spec­jal­isty. Oder­wi­jmy je od krze­seł, kanap, telewiz­orów, tabletów. Niech poczu­ją wia­tr we włosach, piasek między pal­ca­mi i skaczą z murków. Wsza­kże dzieci są najlep­szy­mi spec­jal­is­ta­mi od dzieci.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 0 Data | 13 marca 2015
Nie rób drugiemu co Tobie niemiłe Image

Nie rób drugiemu co Tobie niemiłe

Była pora odwiedzin w szpi­talu, do mnie na chwilę też przy­jechali rodz­ice. Przyszła też mama malusz­ka. Przy­go­towała mu jedze­nie, zaopiekowała się nim. Wtedy nie moż­na było zostać przy dziecku. Ja rozu­mi­ałam, małe dziecko nie. Płakał. Po oczach było widać, że braku­je mu mat­ki, a ona także cier­pi­ała. Poprosiła mnie, bym podała mu herbatkę przy­go­towaną na jego szafce, jeśli będzie w nocy chci­ał pić. Mnie, nie salową. Do dziś pamię­tam ich łzy w oczach.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 0 Data | 11 marca 2015
Zabawa w Indian Image

Zabawa w Indian

Ubier­amy się, mamo! Dziś pier­wszy dzień szkoły! Do mojej klasy idzie praw­ie cała gru­pa z przed­szko­la, wiesz? Nawet Marcin, co dłu­bie w nosie, Elka, która płacze za mamą i Daw­id, co ma starszego bra­ta w gim­nazjum. Daw­id mówi, że się nie cieszy. Że w szkole w Szc­zo­drem też baw­ią się w Indi­an jak w przed­szkolu, ale nikt z dzieci nie może być kow­bo­jem. Że kow­bo­jem jest pani.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 0 Data | 10 marca 2015
Muzyka dla wapniaka i dla smyka Image

Muzyka dla wapniaka i dla smyka

Muzy­ka łączy pokole­nia, nie każdy jed­nak utwór przy­pad­nie do gus­tu zarówno spoko­jnym dzi­ad­kom, zmęc­zonym rodz­i­com jak i nad­pobudli­we­mu wnuczkowi. Będąc dzieck­iem wraz z siostrą do upadłego słuchal­iśmy kase­ty Jive Bun­ny and The Mas­ter­mix­ers, na której znalazły się zremik­sowane prze­bo­je rock’n’rollowe. Nieje­den syl­west­er, kiedy to rodz­iców nie było w domu, spędzil­iśmy na dzi­kich har­cach przy tej muzyce, chrup­kach i oranżadzie. Przed­staw­iam propozy­cję nieśmiertel­nych tanecznych szlagierów, przy których z powodze­niem pląsają także moje dzieci.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 0 Data | 8 marca 2015