Archiwum wg miesiąca: s

Historia klapsem się toczy Image

Historia klapsem się toczy

Klaps. To nie tylko narzędzie fil­mow­ców zaczy­na­jące boda­jże każdą nagry­waną scenę. To także narzędzie bólu, upoko­rzenia, złych wspom­nień z dziecińst­wa, męczą­cych cza­sem cale dorosłe życie niczym upor­czy­wa wysyp­ka. Bo klaps swędzi. Najpierw, gdy dosta­je­my w skórę najzwycza­jniej obo­lała część ciała delikat­nie mrowi, promie­nieje bólem, jest wrażli­wa na dotyk, czer­wie­nieje. Potem sami wymierza­my kary cielesne, bo “swędzi nas ręka”. Rzeczy­wiś­cie, jak damy gołą ręką w tyłek to ręka swędzi niem­niej od tyl­nej częś­ci ciała bitego. I gryzie sum­ie­nie.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 1 Data | 30 kwietnia 2015
Jak kupić idealną chustę Image

Jak kupić idealną chustę

Byłaś w porad­ni pre­luk­sacyjnej lub u ortope­dy i dostałaś nakaz sze­rok­iego pielu­chowa­nia, tak w razie czego? Masz zami­ar jechać nad morze i zas­tanaw­iasz się jak poradzisz sobie z wózkiem na plaży? A może lubisz gotować czy spacerować i mieć ręce wolne, albo Two­je dziecko nie lubi wóz­ka (tak, są takie)? Być może rozwiązaniem Twoich prob­lemów okaże się chus­ta.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 1 Data | 28 kwietnia 2015
Kup coś sobie na urodziny! Image

Kup coś sobie na urodziny!

Ostat­nio zabiło mnie właśnie to zdanie: „Kup coś sobie na urodziny”. I nie dlat­ego, że znowu się zes­tarze­ję. Nie mam takiego prob­le­mu. Wiem, że mam zmarszcz­ki, więc mam już na półce krem 25+. Nie jest też prob­le­mem to, że sama mam sobie kupić prezent. Znamy się tyle lat z Ojcem, że nie jest dla mnie powo­dem do focha wygłosze­nie takiego zda­nia. Wiem, że chce dla mnie jak najlepiej. Chce mnie nauczyć, że ja też się liczę.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 0 Data | 27 kwietnia 2015
Masz niegrzeczne dziecko, wiesz? Image

Masz niegrzeczne dziecko, wiesz?

Syn skacze po łóżku, cór­ka cału­je okno sto­jąc na para­pecie, a dru­ga właśnie pomaza­ła sobie ręce mark­erem, bo stwierdz­iła, że od dziś nosi tat­u­aże. A ja spoko­jnie jem śni­adanie. Co w tym obrazku jest nie tak? Ano dzieci nie oglą­da­ją bajek i nie gra­ją w gry na kom­put­erze, table­cie czy komórce.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 0 Data | 26 kwietnia 2015
Jaką matką z “Gry o tron” jesteś? Image

Jaką matką z “Gry o tron” jesteś?

W przed­dzień dnia mat­ki postanow­iłam spraw­ić przy­jem­ność fanon seri­alu opar­tym na dziełach R.R.Martina czyli „Gry o tron”. Jeśli czu­jesz się na siłach i nies­trasz­na ci zima, jeśli zawsze spła­casz swo­je dłu­gi, jeśli nie siejesz, a zbierasz wia­tr w żagle, jeśli jesteś dzi­ki lub boisz się innych, a do tego jesteś matką – ten test jest dla ciebie!

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 0 Data | 25 kwietnia 2015