Wpisy z miesiąca: s

Worek z guzikami Image
Worek z guzikami

Gdy byłam małą dziew­czynką niezmiernie fas­cynował mnie wiel­ki worek z guzika­mi, który posi­adała moja bab­cia. Potrafiłam godz­i­na­mi siedzieć nad stosem kolorowych ksz­tałtów. Znaleźć moż­na było guzi­ki z dwoma otwora­mi, cztere­ma, podłużne, grzy­b­ki, guzi­ki wielkie i całkiem malutkie, jak do dziecię­cych ubranek, mieniące się brokatem, szorstkie i zupełnie gład­kie, niek­tóre nawet met­alowe. Dotykałam je, oglą­dałam, sor­towałam. Próbowałam znaleźć najład­niejszy według mnie. Znalazłam nawet z dwie mon­e­ty — bard­zo stare, co było początkiem fas­cy­nacji numiz­matyką — i pierś­cionek z czer­wonym oczkiem.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 0 Data | 14 kwietnia 2015
Ala Image
Ala

Do psów i kotów szy­bko się przyzwycza­il­iśmy. Nie­ja i Janie też dość szy­bko wkradli się w nasze łas­ki. O dzi­wo są chy­ba jedyny­mi osoba­mi w tym domu, które bez mrug­nię­cia okiem przemil­cza­ją propozy­cję zjedzenia kole­jnego cukier­ka oraz pier­wsi bieg­ną posprzą­tać wiec­zorem zabaw­ki. Od pewnego cza­su bywa u nas też Ala.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 0 Data | 8 kwietnia 2015
Wyszłam z siebie i stanęłam obok – rodzicielskie rozdwojenie jaźni Image
Wyszłam z siebie i stanęłam obok – rodzicielskie rozdwojenie jaźni

Są takie dni, kiedy byle pier­doła potrafi urosnąć do powodu wszczę­cia III wojny świa­towej. Wsta­jesz niby wys­pana, niby masz energię, ale najchęt­niej naciągnęłabyś jeszcze koł­drę na głowę i zapadła w dłu­gi zimowy sen.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 0 Data | 7 kwietnia 2015
Jak tłumaczyć zmartwychwstanie Jezusa dzieciom Image
Jak tłumaczyć zmartwychwstanie Jezusa dzieciom

Tłu­macze­nie czegokol­wiek dzieciom jest trudne. Jak tłu­maczyć zmartwych­w­stanie Jezusa dzieciom, sko­ro dla dorosłych częs­to to cięż­ki orzech do zgryzienia?

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 0 Data | 6 kwietnia 2015
10 najpiękniejszych japońskich bajek dla dzieci Image
10 najpiękniejszych japońskich bajek dla dzieci

Ani­mac­je japońskie to nie tylko spek­taku­larne wal­ki dobra ze złem, gdzie widz od efek­tów świ­etl­nych może nabaw­ić się epilep­sji, fan­tasty­czne posta­cie i światy pełne staro­japońs­kich bogów i demonów, opowieś­ci o czar­o­dziejkach czy graczach (siatkar­ki, piłkarze, gracze GO), ale także wspani­ałe kino famil­i­jne.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 3 Data | 4 kwietnia 2015