Archiwum wg miesiąca: s

Pchły na noc, karaluchy pod poduchy Image

Pchły na noc, karaluchy pod poduchy

Może nie brzy­dzą mnie dżdżown­ice, gąsienice czy nawet wije. Usuwam z dro­gi śli­ma­ki, bo mogą nie zdążyć przed nad­jeżdża­ją­cym samo­cho­dem. Z domu wynoszę pają­ki, nigdy ich nie zabi­jam. Nawet zaplą­taną w firanę muchę wypuszczam za okno. Są jed­nak granice mojej tol­er­ancji — nien­aw­idzę wszel­kich robali, które gryzą. Do tego zac­nego grona należą więc wszelkie komary, gzy, sko­r­ki i kar­aluchy.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 1 Data | 15 maja 2015
Premia uznaniowa Image

Premia uznaniowa

Pisanie blo­ga nie przynosi real­nych rezul­tatów. Ot, ktoś tam sobie siedzi w domowym zaciszu i pisze jakieś dyrdy­mały, które cza­sa­mi ktoś przeczy­ta. Takie tam grafo­mańst­wo. Jak coś jest dla wszys­t­kich, pub­liczne, to jest dar­mowe, niepraw­daż? Jak służ­ba zdrowia, edukac­ja czy wypoży­czanie książek w bib­liotece.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 1 Data | 13 maja 2015
Twoje dziecko też może być Ryanem Whitem Image

Twoje dziecko też może być Ryanem Whitem

By być Ryanem Whitem nie trze­ba zaraz­ić się HIV pod­czas trans­fuzji krwi. Nie trze­ba błyszczeć w świ­etle fleszy, mieszkać w Koko­mo w Indi­an­ie w USA, uśmiechać się szcz­erze i pra­cow­ać dory­w­c­zo jako dziecko. Moż­na być Janem Kowal­skim, uczniem szkoły pod­sta­wowej jakiejś Nowej Wsi czy Wielkiego Mias­ta w dowol­nej częś­ci Pol­s­ki. Wystar­czy mieć tylko zdrowot­ny prob­lem.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 11 maja 2015
Jak kupić idealny fotelik samochodowy Image

Jak kupić idealny fotelik samochodowy

Po pier­wsze bez­pieczeńst­wo. To główny moty­wa­tor kupowa­nia kasku na row­er, nakładek na rogi stołu, bram­ki do kuch­ni i fote­lika samo­chodowego. Sko­ro już dziewięć miesię­cy męczyliśmy się ze zgagą, potem godziny na sali porodowej, nieprzes­pane noce, to nie prag­niemy, by jak­iś wari­at za kółkiem spowodował, że nasze­mu dziecku coś złego się stanie. Wybier­amy się więc do sklepu i wybier­amy pier­wszy z brzegu fote­lik. “Prze­cież będę uważał na drodze!” — tłucze się po głowie. A potem za kil­ka lat wymieni­amy na więk­szy, bo dziecko doty­ka noga­mi fotela. Wybier­amy ten w Hel­lo Kitty/Samochody, prze­cież taki ład­ny…

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 6 maja 2015
Anatomia farmy, My ludzie, Kropka Pe El — Małe mole książkowe #12 Image

Anatomia farmy, My ludzie, Kropka Pe El — Małe mole książkowe #12

Recen­z­ja książek dla dzieci: Anato­mia farmy autorstwa Julii Roth­man, My ludzie Elizy Piotrkowskiej, Krop­ka Pe El — Prze­wod­nik po Polsce dla dzieci.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 3 maja 2015
Hunger Games po polsku Image

Hunger Games po polsku

Nie przeczy­tałam jeszcze tej serii. Total­ny brak cza­su. Zekrani­zowano ją wcześniej niż dałam radę rozpocząć pier­wszą część: Igrzys­ka Śmier­ci.

W drugiej częś­ci fil­mu, z 2013 roku, w umysł wgryzła mi się być może mało znaczą­ca dla co niek­tórych scen­ka. W boda­jże 27 min­u­cie fil­mu, zan­im wszyscy zaczy­na­ją się mor­dować, jest bal ze spon­so­ra­mi. Stoły ugi­na­ją się od jedzenia i krysz­tałowej zastawy, przepych, że aż rzy­gać się chce. Para biesi­ad­ników częs­tu­je Kat­niss i Peetę jakim­iś ciasteczka­mi. Peta odmaw­ia, wymaw­ia­jąc się pełnym brzuchem. Wtedy mężczyz­na poda­je mu różowy napój.
— Co to? — pyta Pee­ta.
— Coś na prze­jedze­nie. Wymio­tu­jesz i możesz jeść dalej. Inaczej wszys­tkiego nie skosz­tu­jesz — tłu­maczy para.
Potem główni bohaterowie tańczą, a Pee­ta wygłasza pamiętne słowa:
— W Dwu­nastce ludzie gło­du­ją. A tu rzy­ga­ją, by móc więcej żreć.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 1 maja 2015