Archiwum wg miesiąca: s

Cham czy chamskie zachowanie? Image

Cham czy chamskie zachowanie?

Nie jestem rodz­icem doskon­ałym. Naprawdę wiele dzieli mnie od doskon­ałoś­ci, czymkol­wiek ona jest. Rodzi­cielst­wo bliskoś­ci, mimo iż zaczy­na być mi bliskie, także stoi jeszcze bard­zo daleko mnie. Jed­nak poczyniłam pewne kro­ki i staram się. Tak było także tego wiec­zo­ra.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 30 czerwca 2015
Jak kupić idealne buty dla dziecka Image

Jak kupić idealne buty dla dziecka

Mamy nowy etap w życiu naszej najmłod­szej cór­ki. Zde­cy­dowanie nam doras­ta. Całe dnie stoi przed szafką w przed­poko­ju i mag­icznie pow­tarza­jąc zak­lę­cie „buty, buty, buty” mierzy kole­jne pary obuwia, niekoniecznie swo­jego. Cóż, każ­da kobi­eta marzy o kolekcji szpilek od Chris­tiana Louboutin’a, nawet jeśli ma niespeł­na dwa lat­ka.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 25 czerwca 2015
Test: Tato, jakim zwierzęciem jesteś? Image

Test: Tato, jakim zwierzęciem jesteś?

Dziś Dzień Ojca! Z tej okazji, na prośbę jed­nego z czytel­ników mojego blo­ga (tak, są tu face­ci!) zamieszczam test na ojcost­wo. A właś­ci­wie na zezwierzęce­nie. W każdym z nas bowiem tkwi odrobi­na zwierzęcego mag­ne­tyz­mu, koci­ch ruchów czy oślego uporu. Tato, jakim więc zwierzę­ciem jesteś?

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 22 czerwca 2015
Przewodnik po badaniach w czasie ciąży Image

Przewodnik po badaniach w czasie ciąży

Właśnie trzy­masz w ręku test. Na teś­cie wid­nieją dwie kres­ki. Naoczny pier­wszy dowód na rozwi­ja­jące się w tobie nowe życie. Być może jesteś w szoku, może skaczesz z radoś­ci, a może łzy płyną z prz­er­aże­nia. Każ­da reakc­ja jest zrozu­mi­ała. I co dalej? Zwyk­le pier­wsze kro­ki kierowane są do gabi­ne­tu gineko­log­icznego. Na szczęś­cie nie trze­ba do niego skierowa­nia, cza­sem tylko trochę trze­ba poczekać w kole­jce. Pier­wsze USG, zdję­cie w ręku z obrazem małego zar­o­d­ka. Cza­sem jest już ser­duszko. W drugiej ręce skierowanie na bada­nia. Nie potrafisz ich rozszyfrować. Pozwól, że pomogę ci je rozszyfrować.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 18 czerwca 2015
Dziś na obiad będzie krupnik Image

Dziś na obiad będzie krupnik

Jako dziecko mogłabym być przykła­dem dla książ­ki „W Paryżu dzieci nie gry­maszą”. Zjadałam więk­szość postaw­ionych przede mną rzeczy bez mrug­nię­ciem oka. Wol­no, nawet godz­inę, ale zjadałam całą por­cję. Ale jest jed­na zupa (no dobra, dwie, ale kto ter­az jada czern­inę?), której wtedy nien­aw­idz­iłam całym sercem. Był to krup­nik.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 17 czerwca 2015
Jak się zabić? — 5 toksycznych substancji dostępnych w każdym domu Image

Jak się zabić? — 5 toksycznych substancji dostępnych w każdym domu

Jesteś kole­jną osobą, która dokład­nie wie czego chce. A chcesz się zabić. Ściskam dłoń, bo wiesz już jak chcesz to zro­bić. W każdym domu zna­j­du­ją się powszechne w uży­ciu sub­stanc­je, dzię­ki których nie tylko ode­tkasz zlew, wyczyś­cisz kibel czy upieczesz cias­to, ale także odbierzesz sobie życie.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 16 czerwca 2015
Jak kupić idealny fotelik na rower Image

Jak kupić idealny fotelik na rower

Jak kupić fote­lik na row­er dla dziec­ka, by był bez­pieczny, wygod­ny i zgod­ny z przepisa­mi ruchu dro­gowego? Na co zwracać uwagę?

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 11 czerwca 2015