Archiwum wg miesiąca: s

Jak się zabić? — 5 toksycznych substancji dostępnych w każdym domu Image

Jak się zabić? — 5 toksycznych substancji dostępnych w każdym domu

Jesteś kole­jną osobą, która dokład­nie wie czego chce. A chcesz się zabić. Ściskam dłoń, bo wiesz już jak chcesz to zro­bić. W każdym domu zna­j­du­ją się powszechne w uży­ciu sub­stanc­je, dzię­ki których nie tylko ode­tkasz zlew, wyczyś­cisz kibel czy upieczesz cias­to, ale także odbierzesz sobie życie.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 0 Data | 16 czerwca 2015
Jak kupić idealny fotelik na rower Image

Jak kupić idealny fotelik na rower

Jak kupić fote­lik na row­er dla dziec­ka, by był bez­pieczny, wygod­ny i zgod­ny z przepisa­mi ruchu dro­gowego? Na co zwracać uwagę?

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 0 Data | 11 czerwca 2015
Dwie połówki pomarańczy Image

Dwie połówki pomarańczy

Podob­no ludzie kocha­ją­cy się powin­ni do siebie pasować, być jak dwie połów­ki pomarańczy. Nie słysza­łam więk­szej bzdury! Gdy­by tak było, więk­szość znanych mi szczęśli­wych par nawet nie pomyślało­by o byciu razem. Co jest więc siłą scala­jącą związek? Papierek? Dziecko? Kredyt? A może coś zupełnie innego?

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 0 Data | 10 czerwca 2015
D I Y Cicha książeczka — wpis gościnny Image

D I Y Cicha książeczka — wpis gościnny

Mamę małej Zuzi znam jeszcze z cza­sów, gdy maluszek rósł jeszcze w brzuchu, czyli już trzy lata. I kiedy tylko postanow­iła założyć blo­ga wiedzi­ałam, że zna­jdę na nim ciekawe rzeczy, a każ­da samodziel­nie uszy­ta zabawka, mimo iż ręcznie, będzie dopra­cow­ana w każdym detalu.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 0 Data | 6 czerwca 2015
Nazywamy strefy intymne dzieci, czyli Grażyna spotyka Wacka Image

Nazywamy strefy intymne dzieci, czyli Grażyna spotyka Wacka

Nas­ta­je ten moment, gdy chło­piec i dziew­czyn­ka z dumą zde­j­mu­ją znien­aw­id­zonego pam­per­sa, by pokazać światu, że oto są już praw­ie dorośli i mogą nosić majt­ki. Nie mają już tego mokrego kom­pre­su, który tylko krępował wol­ność. Fem­i­nist­ki pal­iły stani­ki, dzieci powin­ny pal­ić pieluchy. Wol­ność, zakrzyknie jeden z drugim, wol­ność dla… hmm… właśnie, jak to nazwać?

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 0 Data | 5 czerwca 2015