Wpisy z miesiąca: s

Ile bólu mieści się w 3 kg? Image
Ile bólu mieści się w 3 kg?

Bolało. Bolało najpierw godz­inę, jak rwali, potem miesiąc, jak się goiło. Znieczu­le­nie dzi­ałało tylko pod­czas zabiegu, a i tak czuć było każdy ruch szczy­p­iec, sły­chać było jęki i stękanie, łzy ciekły po policzku. Trze­ba było otworzyć okno, bo pac­jen­t­ka zaczęła mdleć. Nie wiado­mo, czy z bólu, wraże­nia czy z powodu zas­trzyku. Efekt: wyr­wane mniej więcej 1,5 gra­ma. To był ząb mądroś­ci.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 0 Data | 9 lipca 2015
Matka w Niemczech — Kiedy Polska to za mało Image
Matka w Niemczech — Kiedy Polska to za mało

Jak częs­to narzekamy na Pol­skę? Chy­ba codzi­en­nie. Szczegól­nie, gdy poli­ty­cy co rusz robią nas w konia, urzędy tłam­szą, sys­tem zawodzi, a żyć trze­ba. Nawet stwierdze­nie, że taki mamy kli­mat niewiele tu poma­ga. Niek­tórzy idą krok dalej i próbu­ją coś zmienić. Jed­ni w swoim otocze­niu, inni zmieni­a­ją otocze­nie. Czy zawsze u sąsi­a­da trawa jest bardziej zielona? Zapraszam do wywiadu z Polką, mamą Natal­ie i Han­nah, mieszka­jącą na półno­cy Niemiec.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 0 Data | 8 lipca 2015
Wysoki sądzie, miał pan konia? Image
Wysoki sądzie, miał pan konia?

Dziś dzień rozprawy. Niepewnym krok­iem wchodzę na salę rozpraw. Jestem tu po raz pier­wszy, żaden ze mnie recy­dy­wista. W sum­ie nawet nie wiem po co tu jestem. Na wezwa­niu lakon­icznie opisano tylko rodzaj wykroczenia.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 11 Data | 7 lipca 2015
Jak kupić idealny pierwszy rower Image
Jak kupić idealny pierwszy rower

Dokład­nie pamię­tam mój pier­wszy raz na row­erze, ale takim dorosłym, z tylko dwoma koła­mi. Jechałam cały czas pros­to, oglą­da­jąc się na kibicu­ją­cych rodz­iców, po czym przyłożyłam czołowo w drze­wo sto­jące na mojej drodze. To był mój pier­wszy upadek, a nawet nie pamię­tam, czy płakałam i czy bolało. Ważny był ten wia­tr we włosach i poczu­cie mocy spraw­czej nóg i rąk. I ta dorosłość!

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 0 Data | 2 lipca 2015
Mieszkać w Kanadzie — Kiedy Polska to za mało Image
Mieszkać w Kanadzie — Kiedy Polska to za mało

Kana­da najczęś­ciej kojarzy nam się z łosi­a­mi, bliskoś­cią do USA, Bryanem Adamsem i Celine Dion, czer­wonym mundurem policji kon­nej czy syropem klonowym. Cza­sem jeszcze niewybred­ny­mi żar­ta­mi z South Parku. Jak jest naprawdę?

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 0 Data | 1 lipca 2015