Archiwum wg miesiąca: s

A jaka jest twoja super-moc? Image

A jaka jest twoja super-moc?

Ech, jakże było­by miło posi­adać jakąś super moc! Wiecie, chodz­ić po ścianach niczym Spi­der­man, skakać w cza­sie jak Hiro Naka­mu­ra, być super sil­nym jak Hulk i fruwać jak Super­man. Zami­ast tego chodzę po ścianach niczym ślepe zom­bie, cofam się w cza­sie, by przy­pom­nieć sobie po co tak właś­ci­wie weszłam do poko­ju, jestem emocjon­al­na jak Hulk i mam opiętą koszulkę niczym uni­form Super­mana.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 0 Data | 31 sierpnia 2015
Wakacje od bycia rodzicem Image

Wakacje od bycia rodzicem

Wstałam o 9:00. Cho­ci­aż nie – to nie ja. Ja wstałam kwad­rans później, gdy Nati skakała mi już po głowie, Kinia pow­tarza­ła jak mantrę „Kiedy zro­bisz mi moje kakałko?”, a Arti teatral­nie zatrza­s­nął drzwi do swo­jego poko­ju, rzu­ca­jąc non­sza­lancko w przestrzeń „Kiedy ja się wyśpię?!”.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 0 Data | 28 sierpnia 2015
To był sen Image

To był sen

Śnią mi się poko­je. Mimo, że nie cier­pię na klaus­tro­fo­bię nawet w snach, boję się ich. To poko­je z mojego dziecińst­wa lub zupełnie niez­nane.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 0 Data | 27 sierpnia 2015
Matka w Irlandii Północnej — Kiedy Polska to za mało Image

Matka w Irlandii Północnej — Kiedy Polska to za mało

Irlan­dia kojarzy nam się z Dniem Św. Patry­ka. Ale to ta irlandz­ka Irlan­dia. Bo jest jeszcze Irlan­dia Północ­na – jed­na częś­ci skład­owych Zjed­noc­zonego Królest­wa Wielkiej Bry­tanii i Irlandii Północ­nej. To ta, gdzie IRA podkłada(ła?) bom­by, ta, o którą wal­czył Ger­rym Con­lonie w „W imię ojca”. Ta mniej zielona. Właśnie tam, w Belfaś­cie, samym cen­trum, miesz­ka Wik­to­ria, mama małej Kristy.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 0 Data | 26 sierpnia 2015
Kreatywne drzwi <span class=DIY Image"/>

Kreatywne drzwi DIY

Są by gdzieś wyjść, są by wejść. Moż­na zamknąć je na klucz, przekrę­cić gałkę, nadusić klamkę. Cza­sem mają Judasza, zasuwkę, a nawet haczyk chronią­cy przed złodzie­ja­mi. Jak nie nimi to oknem — mówi przysłowie. Panie i panowie — poz­na­j­cie drzwi.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 3 Data | 25 sierpnia 2015