Wpisy z miesiąca: s

Gdzie były służby? Image
Gdzie były służby?

Gdy Arti był noworod­kiem, jak każ­da chy­ba mat­ka oczeki­wałam wiz­y­ty położnej i pedi­atry w moim domu. Wtedy den­er­wowało mnie to – bo jak to obca kobi­eta będzie mi łaz­ić po mieszka­niu, wkładać nos w nie swo­je sprawy, sprawdzać białą rękaw­iczką kurz na szafkach czy liczyć ilość łóżek. Ter­az wiem, że nie taka jest intenc­ja pier­wszej wiz­y­ty, ale wtedy miałam taką jej wiz­ję.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 0 Data | 14 sierpnia 2015
Matka w Norwegii — Kiedy Polska to za mało Image
Matka w Norwegii — Kiedy Polska to za mało

A gdy­by tak po uli­cach chodz­iły białe niedźwiedzie, pół roku trwał dzień, drugie pół noc, a zorza polar­na rozświ­et­lała mrok? Może z niedźwiedzi­a­mi prze­sadz­iłam, ale resz­ta jak najbardziej się zgadza. Potwierdza to kole­j­na mama z zagrani­cy, Mile­na, mama małej Zosi. Zapraszam do Nor­wegii i nie trze­ba tego czy­tać w rękaw­iczkach i kurtce zimowej. Aż tak zim­no nie będzie.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 0 Data | 12 sierpnia 2015
Jak kupić przyczepkę rowerową do przewozu dzieci Image
Jak kupić przyczepkę rowerową do przewozu dzieci

Pogo­da zaczy­na momen­ta­mi przy­pom­i­nać lato na pustyni, wielu więc zwolen­ników jed­nośladów z zapałem zaczęło odkurzać sto­jące w garażach i piwni­cach row­ery. Łańcuchy trze­ba prze­cież naoli­wić, sprawdz­ić dzi­ałanie lam­pek, hamul­ców, dzieciom pod­wyższyć siodeł­ka, sprawdz­ić czy kas­ki dalej są odpowied­nie. I nagle, gdy jak­iś metrowy stwór ciąg­nie za nogawkę, woła­jąc „mama, tata” zauważamy, że nie każdy członek naszej rodziny gotowy jest na rowerową przy­godę. Co wybrać, by i dziecku, i rodz­i­cowi na rowerowej wycieczce było wygod­nie?

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 2 Data | 11 sierpnia 2015
Dzień dobry Pani! Image
Dzień dobry Pani!

Z naprze­ci­wka nad­jechało na row­erze jakieś dziecko. Row­er praw­dopodob­nie poży­c­zony był od starszego rodzeńst­wa, gdyż maluch nie mógł wdra­pać się na siodełko. Mimo to pedałował zawz­ię­cie.
— Dzień dobry Pani! — rzu­cił w powi­etrze i tyle go widzi­ałam. Miał może 10 lat. Pier­wszy raz ktoś powiedzi­ał do mnie per Pani. Poczułam się niezwyk­le dorośle jak na te swo­je 15 lat.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 1 Data | 10 sierpnia 2015
Kim była Mama Muminka przed urodzeniem Muminka? Image
Kim była Mama Muminka przed urodzeniem Muminka?

Pamięta­cie Mamę Mumin­ka? Jak wszys­tkie Mumin­ki jest taka trochę grubawa, nieopalona, przy­pom­i­na hipopota­ma na dwóch nogach. Jej cechą charak­terysty­czną jest umiejęt­ność zor­ga­ni­zowa­nia mini-wesela z byle okazji, smaże­nie naleśników dla cud­zych dzieci oraz wieczne parad­owanie w samym far­tuchu w biało-czer­wone pas­ki. Nieodłącznym atry­butem jest czarna tore­b­ka, w której to, jak w każdej damskiej tore­bce, znaleźć moż­na wszys­tko.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 0 Data | 7 sierpnia 2015