Wpisy z miesiąca: s

Mieszkać w Szwajcarii — Kiedy Polska to za mało Image
Mieszkać w Szwajcarii — Kiedy Polska to za mało

ak na mieszkankę tego kra­ju Pauli­na powin­na mieć zegarek za 20 tys. zł, lodówkę pełną sera i zapas najlep­szej czeko­la­dy przy­na­jm­niej na rok. Nie powiem, sera i czeko­la­dy szcz­erze bym zaz­droś­ciła. O nie zawsze słod­kim życiu w Bazylei opowia­da mama trzylet­niego Oli­wiera i autor­ka blo­ga.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 0 Data | 30 września 2015
Łapacz snów dla dzieci D I Y Image
Łapacz snów dla dzieci D I Y

W cza­sie snu rodzą się najlep­sze pomysły. Tak mówi nie tylko stare powiedze­nie, ale także potwierdza­ją to bada­nia naukowe m.in. Jes­si­ca D. Payne z Uni­ver­si­ty of Notre Dame oraz Eliz­a­beth A. Kensinger z Boston Col­lege opub­likowała artykuł w Cur­rent Direc­tions in Psy­cho­log­i­cal Sci­ence dowodzą­cy, ze mózg nocą orga­nizu­je wspom­nienia i wybiera najbardziej wydatne infor­ma­c­je poma­ga­jąc w tworze­niu nowych i kreaty­wnych pomysłów.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 0 Data | 28 września 2015
Bez odporności Image
Bez odporności

Przy które­jś z kolei wspól­nej kaw­ie, gdy już znałyśmy swo­je imiona, rodziny i powody poby­tu na odd­ziale, zapy­tała mnie czy mam inne dzieci. Przy­taknęłam i pokaza­łam zdję­cia w komórce, na których Kinia i Arti szcz­erzą się do aparatu. Kobi­eta zamilkła. Przełknęła szy­bko łyk kawy, oczy jej się lekko zaszk­liły i rzekła:
— Kubuś to moje piąte dziecko, ale pier­wsze, które tak dłu­go żyje.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 0 Data | 28 września 2015
Duma w kieszeni Image
Duma w kieszeni

Cza­sem widy­wałam ją, jak sprzedawała pod sklepem kwiaty i warzy­wa z dzi­ał­ki. Była stara, pomarszc­zona i zgar­biona. Na siwiuteńkiej głowie miała chus­tę w kwiaty. Jej oczy dawno widzi­ały młode odbi­cie w lus­trze. Na nogach miała znos­zone buty, z których wys­tawały robione na dru­tach skar­pety. Ubranie stanow­iła dłu­ga spód­ni­ca, golf w niezi­den­ty­fikowanym kolorze i narzu­cony na niego nylonowy far­tuch. Taki sam, jak kiedyś miała moja bab­cia.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 0 Data | 24 września 2015
Matka na Islandii — Kiedy Polska to za mało Image
Matka na Islandii — Kiedy Polska to za mało

Pamięta­cie rok 2010, kiedy to więk­szość spik­erów telewiz­yjnych wysi­lało się, by wymówić nazwę pewnego wulka­nu na Islandii? Wraz z otwar­ciem granic Unii Europe­jskiej Pola­cy jak­by zauważyli, że ist­nieje taki tak kraj, zim­ny, z wulka­na­mi, gejz­era­mi, Björk i wspani­ały­mi krymi­nała­mi Yrsy Sig­ur­dard­ót­tir. A mama Vinc­eta była tam wcześniej i zna ten kraj od pod­szew­ki. Zapraszam na wywiad z Polką na Islandii.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 0 Data | 23 września 2015