Archiwum wg miesiąca: s

Jak sprytnie oszczędzać pieniądze Image

Jak sprytnie oszczędzać pieniądze

Jak nietrud­no zauważyć – jestem blogerem. A blogerzy to taka inna kat­e­go­ria człowieków (cytu­ję Alexa z „Mada­gaskaru”). Cwane to to, prze­biegłe, każdego zaga­da, od każdego coś dostanie, pieniądze kutwi, ciuchy, gadże­ty i kos­me­ty­ki od spon­sorów dosta­je. A jeszcze kasę za parę słów potrafi otrzy­mać, że to niby jakieś trudne jest.…

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 24 listopada 2015
Ani razy nie zatęskniłam za dziećmi Image

Ani razy nie zatęskniłam za dziećmi

Po co wracałam z Poz­nańmy się i Warmińsko-Mazurskiego Spotka­nia Blogerów, sko­ro ani razu nie zatęskniłam za dzieć­mi? A może jed­nak?

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 24 listopada 2015
Tęczowy art show Image

Tęczowy art show

Zapraszam dziś do pod­wójnej kolorowej zabawy pod­czas akcji „Dziecko na warsz­tat” (tem­atem są doświad­czenia) oraz „Mały przy­rod­nik” (tem­atem jest kolorowy listopad). Dziś pobaw­iliśmy się trochę kolora­mi.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 22 listopada 2015
15 ciekawostek dotyczących dzieci Image

15 ciekawostek dotyczących dzieci

Są rzeczy na zie­mi i na niebie o którym nie śniło się filo­zo­fom. Dla przykładu takie dzieci – niby małe, nieświadome, a takie dojrza­łe i mądre. Cza­sem nawet potrafią dorosłego zadzi­wić i nauczyć.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 20 listopada 2015
Matka w Belgii — Kiedy Polska to za mało Image

Matka w Belgii — Kiedy Polska to za mało

Dziś, moi drodzy, dowiecie się, że jed­nak fry­t­ki to obi­ad, gofry to dobry pomysł na tort i wypełnie­nie kanap­ki, a nawet, że w kra­ju w miarę wol­nym i postępowym, jak Bel­gia, w szkole nie tylko chip­sów się nie kupi, ale nawet przynosić ich nie moż­na. Zapraszam wraz z Mag­daleną B-P, matką dwóch nas­to­latek i trzylet­niego syna, na fla­mandzką wieś!

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 18 listopada 2015
Nawet długie oczekiwanie jest <span class=OK Image"/>

Nawet długie oczekiwanie jest OK

To moje! Nie to moje! Ja byłam pier­wsza! Nie, to ja byłam pier­wsza! Wyr­wałaś mi to z ręki! Ter­az moja kolej! Mamo, kiedy ona skończy…” — znasz to? Nawet rodz­ice jedy­naków zna­ją, bo dziecko nie żyje na bezlud­nej wyspie i prędzej czy później zna­jdzie się kom­pan do zabawy, który prze­cią­ga kopanie ulu­bioną łopatką w nieskońc­zoność, za dłu­go jeździ na hula­jn­odze czy bawi się od rana do nocy lalką, aku­rat tą, którą nasze dziecko też chce. Co zro­bić, kiedy dziecko nie chce czekać dłu­go na swo­ją kolej? Kil­ka rad od Heather Shu­mak­er, autor­ki książ­ki „It’s OK Not to Share…And Oth­er Rene­gade Rules for Rais­ing Com­pe­tent and Com­pas­sion­ate Kids”.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 10 Data | 16 listopada 2015
Legendy o Koszalinie, Pani Wiewiórka w Kolinie Radwi, Chocieli i Chotli — Małe mole książkowe #18 Image

Legendy o Koszalinie, Pani Wiewiórka w Kolinie Radwi, Chocieli i Chotli — Małe mole książkowe #18

Recen­z­ja książek dla dzieci m.in. O zbój­cach z Góry Chełm­skiej i inne leg­endy o Kosza­lin­ie Grac­jana Bojara-Fijałkowskiego.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 11 listopada 2015