Archiwum wg miesiąca: s

Matka w Czechach — Kiedy Polska to za mało Image

Matka w Czechach — Kiedy Polska to za mało

Tak, miałam kupić pro­duk­ty na pierni­ki, takie niby, które będą miękkie przed wig­ilią, ale przez czes­ki błąd, rysunek Kini na liś­cie zakupów oraz wylany na kartkę soczek Nati mam taki gal­i­ma­tias jak w czeskim filmie – nikt nie wie o co chodzi. Ciekawe, czy Ange­li­ka Gro­chows­ka, mama Vik­torii już zro­biła świąteczne ciastecz­ka.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 16 grudnia 2015
Matka w Nowej Zelandii — Kiedy Polska to za mało Image

Matka w Nowej Zelandii — Kiedy Polska to za mało

Chy­ba nie ma na świecie kino­mana, który widząc pię­kno przy­rody ukazanej w adap­tac­jach Petera Jack­sona tolkienows­kich książek, nie chci­ał­by pojechać tam – jeśli nie a całe życie, to choć­by na wakac­je. Jed­nak spoglą­da­jąc na cen­ni­ki linii lot­niczych raczej więk­szoś­ci z nas odech­ciewa się tak dalekiej podróży. Ola nie żału­je jed­nak, że może zry­wać cytrusy we włas­nym ogrodzie czy sur­fować po oceanie w Świę­ta Bożego Nar­o­dzenia. Zapraszam na wywiad.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 9 grudnia 2015
Andrzej Kruszewicz opowiada o ptakach oraz Nasza przyroda: Rośliny i zwierzęta Europy — Małe mole książkowe #19 Image

Andrzej Kruszewicz opowiada o ptakach oraz Nasza przyroda: Rośliny i zwierzęta Europy — Małe mole książkowe #19

Recen­z­ja książek nie tylko dla dzieci: Andrzej Kruszewicz opowia­da o ptakach oraz Nasz przy­ro­da: Rośliny i zwierzę­ta Europy.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 9 grudnia 2015
Matka w Chile — Kiedy Polska to za mało Image

Matka w Chile — Kiedy Polska to za mało

Są takie kra­je, gdzie patrząc na wschód widzi się zaśnieżone szczy­ty, a na zachód – ocean. Są takie, gdzie są jedne z najs­tarszych kole­bek cywiliza­cji. Są takie, gdzie cza­sem wiele lat nie pada nawet kro­pla deszczu. Są też takie, które mają te wszys­tkie cuda na swoim tere­nie, a nawet wiele więcej. Do takich kra­jów moż­na jechać w podróż poślub­ną nawet dziesięć lat później. W takim właśnie miesz­ka Doro­ta, której opowieść z pewnoś­cią przy­bliży trochę pię­kno Chile.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 2 grudnia 2015