Archiwum wg miesiąca: s

Chory tata kontra chora mama Image

Chory tata kontra chora mama

Fenomen­em na skalę świa­tową i tem­atem na nieje­den dok­torat jest różni­ca, z jaką bak­terie i wirusy trak­tu­ją mężczyzn i kobi­et mieszka­ją­cych razem. Wydawać by się mogło, że symp­to­my i objawy chorób zakaźnych, jaki­mi jest przykład­owo gry­pa, powin­ny być takie same. Nic bardziej myl­nego.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 3 Data | 28 stycznia 2016
Realne ułatwienia w zatrudnianiu kobiet a 500 zł na dziecko Image

Realne ułatwienia w zatrudnianiu kobiet a 500 zł na dziecko

500 zł. Nigdy tyle nie wygrałam w lot­ka, kar­ty czy zdrap­kę. Nigdy nie wygrałam równowartoś­ci nawet. Jedyne konkursy oznacza­ły dla mnie uzu­pełnie­nie domowej bib­liotecz­ki w prenu­mer­atę gazet czy nową książkę. Dodatkowe, być może nie do koń­ca dar­mowe, pieniądze kuszą każdego. Czy nie schyliłbyś się po leżącą na uli­cy złotówkę? A po 500 zł?

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 0 Data | 27 stycznia 2016
Zawsze będę cię nosił Image

Zawsze będę cię nosił

Kiedy dziecko płacze, przes­traszy się, jest zmęc­zone, roz­drażnione, zrezyg­nowane czy nawet złe – nosisz je. Tulisz. Cału­jesz. Obe­j­mu­jesz. Nawet, jeśli twój rozum tego nie obe­j­mu­je, serce pomieś­ci, ręce dadzą radę, krę­gosłup nie odmówi posłuszeńst­wa. Zawsze będziesz je nosił.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 0 Data | 26 stycznia 2016
Kom za kom, obs za obs — blogowy kodeks Hammurabiego Image

Kom za kom, obs za obs — blogowy kodeks Hammurabiego

Chci­ałabym żyć w ide­al­nym świecie. Takim, gdzie jak coś mi się spodo­ba, to sko­men­tu­ję, zala­jku­ję, dam ser­duszko na Ins­ta i co tam jeszcze dać moż­na. Nie dlat­ego, że kogoś lubię i kliknę kciuk w górę nawet jak napisze o śmier­ci swo­jego psa. Nie z przyzwycza­je­nia. Nie z powodu zasięgów na Face­booku. Ze zwycza­jnej przyz­woitoś­ci.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 40 Data | 25 stycznia 2016
Mieszkać na Cyprze — Kiedy Polska to za mało Image

Mieszkać na Cyprze — Kiedy Polska to za mało

W takie dni jak dziś, kiedy to wró­ciłam z pomo­cy doraźnej, gdzie kas­zlało i kichało sta­do innych dzieci, w tym dwo­je moich, mam ochotę zaszyć się w jakimś ciepłym, cho­ci­aż niekoniecznie tropikalnym kra­ju. Najlepiej gdzieś na połud­niu Europy. Z dostępem do morza. Może Cypr? Oglą­da­jąc zdję­cia mieszka­jącej w Limas­sol Domini­ki, autor­ki blo­ga, mogłabym choć­by na wakac­je tam wyjechać.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 1 Data | 20 stycznia 2016