Wpisy z miesiąca: s

10 fantazji każdego rodzica Image
10 fantazji każdego rodzica

Jak bard­zo fan­taz­je każdego rodz­i­ca różnią się od człowieka bez dzieci? Bard­zo! Rodz­ic np. nie marzy o zwiedza­niu świa­ta, ale o jed­nej przes­panej nocy.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 11 Data | 19 lutego 2016
Jak kupić pieluchy wielorazowe — wpis gościnny Image
Jak kupić pieluchy wielorazowe — wpis gościnny

Dzisiejsze pieluchy wielo­razowe, to nie gotowanie i pra­sowanie tetr. Dzisiejsze pieluchy wielo­razowe, to testy chłon­noś­ci, mikrowłók­na i inne szmery bajery, dzię­ki którym mama, która nie chcę na pupie swo­jego dziec­ka chemii w iloś­ci pon­ad­prze­cięt­nej, nie zajedzie się praniem, pra­sowaniem i gotowaniem.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 3 Data | 16 lutego 2016
Kiedy boisz się nawet mówić — cudze poronienie też boli Image
Kiedy boisz się nawet mówić — cudze poronienie też boli

Wiecie jak to jest, jak w pra­cy są kobi­ety w wieku pro­duk­cyjnym, a najbardziej te młode, zaraz po ślu­bie. Jak są młode kobi­ety to i zwyk­le zdarza­ją się ciąże. Cza­sem jeszcze atra­ment na przysiędze jeszcze dobrze nie przy­sechł, a one już maja dwie kres­ki na teś­cie.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 4 Data | 11 lutego 2016
Kiedyś była lepsza muzyka Image
Kiedyś była lepsza muzyka

- Włączy pani Week­end! — poprosili koledzy Artiego jak usłyszeli „Gang­nam style”, przy którym lubi skakać Nati. — Nie mam. — A Marylę? — Mam tylko „Mał­gośkę” i „Kolorowe jar­mar­ki”. — A co to takiego? Nie ma pani tej najnowszej? — Nie. — To czego pani słucha?

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 5 Data | 9 lutego 2016
Nie chcę kojarzyć się z bólem Image
Nie chcę kojarzyć się z bólem

Per­ry jest lekarze. Jest też ojcem. Dokład­nie wie, co ma zro­bić jak dziecko ząbku­je, ma kolkę, gorączku­je. Nie paniku­je. No może cza­sa­mi. Przykład­owo kiedy jego córecz­ka ma dostać zas­trzyk.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 5 Data | 8 lutego 2016