Wpisy z miesiąca: s

Histeria u dziecka czyli jak żyć z dwulatkiem Image
Histeria u dziecka czyli jak żyć z dwulatkiem

Dziecko tupie noga­mi żąda­jąc liza­cz­ka, wije się na podłodze? Czy to wina wieku, skoku roz­wo­jowego, demonów czy brak kon­troli rodz­iców nad nielet­nim? Nie, to oznacza, że wszys­tko jest dobrze.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 15 Data | 31 marca 2016
Matka w Meksyku — Kiedy Polska to za mało Image
Matka w Meksyku — Kiedy Polska to za mało

Jak sobie pomyślę, że muszę się prze­dostać z jed­nego koń­ca mias­ta na dru­gi w godz­i­nach szczy­tu, to cza­sem nóż sam w kieszeni się otwiera. A mias­to, które muszę przemierzyć, jest z tych raczej małych, z led­woś­cią pre­tendu­ją­cych do mias­ta wojew­ódzkiego, zaś kor­ki w nich oznacza­ją tylko lekkie spowol­nie­nie ruchu, a nie godzin­ny postój jaki pamię­tam z Lon­dynu. Nie, zde­cy­dowanie nie nada­ję się do mieszka­nia w takim przykład­owo Meksyku, a szczegól­nie w jego stol­i­cy, która jest najwięk­szym tery­to­ri­al­nie miastem na glo­bie. Za to Karoli­na bez trudu odnalazła się w tym gwarnym miejs­cu. Poz­na­j­cie co to oznacza Meksyk.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 2 Data | 30 marca 2016
Obiad pięciodaniowy — dieta matki wielodzietnej Image
Obiad pięciodaniowy — dieta matki wielodzietnej

Dylemat każdej mat­ki, każdego singla, każdego wdow­ca brz­mi „co dziś na obi­ad?”. Nie jest ważne, czy zada­jesz sobie je rano, tuż po prze­budze­niu, w sklepie przed lada chłod­niczą czy przed lodówką w domu za pięć min­ut dwu­nas­ta. Nieis­totne jest też o której godzinie jadasz posiłek: może to być poprawny domowy…

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 3 Data | 29 marca 2016
Share week 2016 Image
Share week 2016

Po raz kole­jny Andrzej Tuchol­s­ki z jestkultura.pl zaprasza do wspól­nej akcji “Share week”, w której autorzy pole­ca­ją autorów, blogerzy blogerów, vlogerzy vlogerów. Po raz kole­jny może­my poz­nać autorów przez pryz­mat tego, co czy­ta­ją i znaleźć odpowiedź na pytanie „po co komu blo­gi?”. A są one: Dla śmiechu – Fab­ju­lus Niek­wes­t­ionowana…

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 3 Data | 25 marca 2016
11-latek: nastolatek czy dziecko? Image
11-latek: nastolatek czy dziecko?

Zuzia, 11 lat. Mateusz, 13 lat. Kon­rad, 14 lat. Bea­ta, 16 lat. Domini­ka, 18 lat. Co ich łączy? Są tak różni, ale moż­na ich wrzu­cić w jeden worek: nas­to­lat­ki. Ter­min ten jest dość niefor­tun­ny, bo jak przyrów­nać 11-lat­ka do 19-lat­ka? A oby­d­wo­je mają prze­cież po naś­cie lat.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 4 Data | 22 marca 2016