Wpisy z miesiąca: s

Najciekawsze książki przyrodnicze dla dzieci Image
Najciekawsze książki przyrodnicze dla dzieci

Naj­ciekawsze książ­ki przy­rod­nicze dla dzieci zarówno w wieku przed­szkol­nym jak i dla ych, które chodzą już do szkoły. poz­naj z nimi wspani­ały świat otacza­jącej nas przy­rody!

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 5 Data | 18 maja 2016
Kiedy w Twoim życiu brakuje Ciebie Image
Kiedy w Twoim życiu brakuje Ciebie

Zadz­wonił do mnie kole­ga. Ostat­nio widzieliśmy się kilka­naś­cie lat temu jeszcze za cza­sów liceum. Tych starych dobrych cza­sów. Wtedy żadne z nas nie miało jeszcze tele­fonów komórkowych, kon­ta na Face­booku czy Insta­gramie, a wszys­tko, co o sobie wiedzieliśmy, to to, co jeden drugiemu o sobie opowiedzi­ał. Albo napisał. Nie chodzil­iśmy…

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 17 Data | 17 maja 2016
12 znaków, że jesteś jak własna matka Image
12 znaków, że jesteś jak własna matka

Przysię­gałam na pra­wo i lewo, że „Nie będę taka jak moja mama!”. Nigdy w życiu! Będę spoko­jną, acz zwar­i­owaną mamą, która ma zawsze czas dla dzieci, nigdy nie krzy­czy, nie zakła­da w ciepły dzień czap­ki na głowę, nie marudzi na zbyt długie grze­ban­ie w talerzu zwane jedze­niem czy nie goni…

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 24 Data | 16 maja 2016
Misja “Prezent na Dzień Matki” + konkurs Image
Misja “Prezent na Dzień Matki” + konkurs

Dzień Mat­ki tak na dobrą sprawę mógł­by mieć zupełnie inną nazwę. To Dzień Sprzą­tacz­ki, Pielęg­niar­ki, Nauczy­ciel­ki, Korepety­tor­ki, Wychowaw­czyni, Spon­sor­ki, Psy­choter­apeut­ki, Diete­ty­cz­ki, Kuchar­ki… Ale wtedy był­by za dłu­gi i trud­ny do zapamię­ta­nia. Lep­iej nazwać go krótko: Dzień Mat­ki. I tak znaczy to samo. Jako że kobi­eta będą­ca matką dźwiga na swoich…

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 22 Data | 12 maja 2016
Życie w Chicago — Kiedy Polska to za mało Image
Życie w Chicago — Kiedy Polska to za mało

Wywiad z Polką mieszka­jącą w Chica­go — najbardziej pol­skim mieś­cie USA! Jak widzi “amer­i­can dream”? Gdzie zjeść najlep­szą piz­zę? Ile przez­naczyć na zakupy?

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 5 Data | 11 maja 2016