Wpisy z miesiąca: s

Mieszkać na Islandii — Kiedy Polska to za mało Image
Mieszkać na Islandii — Kiedy Polska to za mało

Cza­sa­mi nie trze­ba mieszkać poza Pol­ską by czuć się mieszkańcem jakiegoś kra­ju. Wystar­czy prawdzi­wa miłość i cyk­liczne kilku­ty­god­niowe wypady w to samo miejsce. Takim drugim domem jest dla PaniDor­ci Islandia. Przekon­a­j­cie się, że ludzie półno­cy nie zawsze są posę

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 3 Data | 29 czerwca 2016
Jaki strój kąpielowy powinnaś nosić? Image
Jaki strój kąpielowy powinnaś nosić?

To, jaki strój kąpielowy powin­naś nosić, zależy od Two­jego wyobraże­nia. Zobacz co o Tobie mówi. To jak, nadal zosta­jesz przy swoim wyborze czy próbu­jesz czegoś nowego?

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 11 Data | 27 czerwca 2016
Kreatywna zabawa oczyma dzieci i rodziców Image
Kreatywna zabawa oczyma dzieci i rodziców

Będąc rodz­icem nauczyłam się dwóch rzeczy do per­fekcji: co oznacza różny punkt widzenia oraz że kreaty­w­na zabawa nie zawsze oznacza to samo dla rodz­i­ca i dla dziec­ka. Ja twór­c­zo wyży­wam się malu­jąc obraz­ki na płót­nie, wyci­na­jąc wyci­nan­ki, kle­jąc wydzier­an­ki, dzieci – malu­jąc po ścianach, wyci­na­jąc kwiaty z ser­we­ty leżącej na stole czy uży­wa­jąc kle­ju w sztyf­cie jak szmin­ki. Jak widzi kreaty­wną zabawę dziecko, a jak rodz­ic?

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 1 Data | 24 czerwca 2016
Trzech wspaniałych — kremy do rąk na spracowane dłonie Image
Trzech wspaniałych — kremy do rąk na spracowane dłonie

Są dwa miejs­ca na ciele kobi­ety, które zdradza­ją jej wiek: głowa i dłonie. O ile na twarz moż­na nałożyć mak­i­jaż, przykry­wa­jąc zmarszcz­ki i cie­nie pod ocza­mi, a na szyję apaszkę, o tyle spra­cow­ane dłonie niełat­wo ukryć. W walce o gład­kość skóry poma­ga­ją przede wszys­tkim dobre kre­my do rąk.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 13 Data | 20 czerwca 2016
Mieszkać w Londynie — Kiedy Polska to za mało Image
Mieszkać w Londynie — Kiedy Polska to za mało

Życie w Anglii to nie tylko zmy­wak i fab­ry­ka, ale też włas­na dzi­ałal­ność gosp. Trochę przed­siębior­c­zoś­ci i moż­na być jak mat­ka w Lon­dynie — Anna Górec­ka.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 2 Data | 15 czerwca 2016