Archiwum wg miesiąca: s

Matka w Kanadzie — Kiedy Polska to za mało Image

Matka w Kanadzie — Kiedy Polska to za mało

Przy­go­da z cyk­lem „Kiedy Pol­s­ka to za mało” rozpoczęła się rok temu od wywiadu z mamą z Kanady i tak też się kończy. Co takiego zmieniło się od cza­sów wywiadu z Catherin? Czy Kana­da się nada dla każdego — dowiecie się od bloger­ki z Kana­da się nada. Kon­fab­u­la: Od kiedy…

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 9 Data | 31 sierpnia 2016
Nie lubię wakacji nad Bałtykiem Image

Nie lubię wakacji nad Bałtykiem

Wakac­je powoli się kończą. W przy­pad­ku wybrzeża sezon trwa o wiele krócej niż w górach. Nikt poza mor­sa­mi nie kąpie się prze­cież w lodowa­tej wodzie, a i spac­ery nad brzegiem morza w mroźny wietrzny dzień nie należą do przy­jem­nych. Do plaży mam trochę pon­ad 20 km. To wystar­cza­ją­co blisko, by…

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 19 Data | 29 sierpnia 2016
Odkładanie na później i pracoholizm Image

Odkładanie na później i pracoholizm

Co ma pociąg pospieszny wspól­nego z pra­co­holizmem czy odkładaniem rzeczy na później? Niby nic, a jed­nak! I dlaczego w moich snach tak częs­to pojaw­ia­ją się loko­mo­ty­wy i stac­je?

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 3 Data | 26 sierpnia 2016
Przyroda i pory roku, Niesamowity wszechświat — Małe mole książkowe #27 Image

Przyroda i pory roku, Niesamowity wszechświat — Małe mole książkowe #27

Recen­z­ja książek dla dzieci autorstwa Krzyszto­fa Kruszko: “Przy­ro­da i pory roku”, “Niesamow­ity wszechświat”.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 3 Data | 24 sierpnia 2016
Nie możesz brać odpowiedzialności za innych Image

Nie możesz brać odpowiedzialności za innych

Najlepiej wszys­tko robić samodziel­nie. Nie ma to jak licze­nie na samego siebie – wiemy na ile nas stać, co może­my, a czego nie podołamy. Przykład­owo nie moż­na oczeki­wać spek­taku­larnych efek­tów w dziedzinie rękodzieła jeśli jest się mną (oczeki­wa­nia a rzeczy­wis­tość), za to potrafię prowadz­ić ogródek jak zawodowiec. Jed­nak cza­sem są…

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 4 Data | 22 sierpnia 2016
Kociarze są mądrzejsi od psiarzy Image

Kociarze są mądrzejsi od psiarzy

Nie ma się co kłó­cić: kocia­rze są mądrze­jsi od psiarzy. To udowod­nione naukowo przez amerykańs­kich naukow­ców. Z czym jeszcze nie moż­na polem­i­zować?

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 4 Data | 19 sierpnia 2016
Mama w Anglii — Kiedy Polska to za mało Image

Mama w Anglii — Kiedy Polska to za mało

Wraca­jąc z ang­iel­skiego zmy­wa­ka do domu żałowałam. Żałowałam, że dopiero tak późno zde­cy­dowałam się na wyjazd. Bo zro­biłam to w moje ostat­nie stu­denck­ie wakac­je. Ter­az, ze wzglę­du na wiz­ję Brex­i­tu, kole­jne rzesze tanich pra­cown­ików będą miały gorzej. Bo tak wystar­czyło tylko zapakować dowód oso­bisty, wsiąść do samolo­tu czy autokaru i pod­jechać na Luton czy Vic­torię, a tam częs­to czekali już zna­jo­mi czy rodz­i­na. Tak jak Mama Ayla.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 3 Data | 17 sierpnia 2016