Wpisy z miesiąca: s

Jeśli Halloween to za zamach na naszą wiarę to słaba ta nasza wiara Image
Jeśli Halloween to za zamach na naszą wiarę to słaba ta nasza wiara

Wierzymy w dia­bła, anioły, Boga. Może nie wszyscy, ale podob­no więk­szość w Polsce. Jeśli jed­nak dla nas Hal­loween to zamach na naszą wiarę katolicką, to jak małą musi być ta wiara…

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 9 Data | 31 października 2016
Jak przeżyć obsesję dziecka Image
Jak przeżyć obsesję dziecka

Był Tomek, była Roszpun­ka, jest Nemo. Nasza najnowsza obses­ja przed­szko­la­ka. Gada o Nemo, śpi z Nemo, oglą­da Nemo, a ja śnię o rybkach… Jak przeżyć obsesję dziec­ka?

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 2 Data | 28 października 2016
Gdyby dzieci rodziły się z metkami Image
Gdyby dzieci rodziły się z metkami

Met­ki i etyki­ety ubran­iowe bard­zo poma­ga­ją w codzi­en­nym życiu. A gdy­by tak dzieci rodz­iły się z metka­mi? Wiecie czego się po nich spodziewać i co robić… Super! Super?

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 8 Data | 26 października 2016
Trzech wspaniałych — kremy dla małego atopika Image
Trzech wspaniałych — kremy dla małego atopika

Na rynku wiele jest specy­fików dla suchej skóry i ze skłon­noś­cią do atopii. Co wybrałam ja? Poz­na­j­cie trzy ciekawe kre­my dla małego atopi­ka.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 2 Data | 24 października 2016
Czy mam się czego bać jeśli dziecko przesiaduje całe dni przed komputerem? Image
Czy mam się czego bać jeśli dziecko przesiaduje całe dni przed komputerem?

Dziecko spędza całe dni przed kom­put­erem? A Ty jak spędza­sz swój wol­ny czas? TV? Czy to nie aby to samo czy jed­nak mamy się czego bać?

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 15 Data | 20 października 2016